L O A D I N G
logo

АЛСЫН ХАРАА

Хууль сахиулах салбарын шинжлэх ухаан, боловсролын хөгжилд тэргүүлэх байр суурьтай, олон улсын түвшинд хүлээн зөвшөөрөгдсөн, үндэсний болон бүс нутгийн аюулгүй байдлыг хангах үйл хэрэгт хувь нэмэр оруулагч мэдлэг оюуны төв байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Хүний эрх, шударга ёс, хуулийг дээдэлж, ажил үйлчилгээндээ чанарыг эрхэмлэсэн хууль сахиулах салбарын сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгаа инновацийн хөгжлийн гол түшиц байгууллага болно.

ҮНЭТ ЗҮЙЛ

Түүхэн уламжлал, оюуны бүтээл, чадавх, хариуцлага, хандлага, төлөвшил, байгууллага, хувь хүний хөгжил

УРИА

Чадавхтай багш судлаач, чанартай сургалт, судалгаа, чадамжтай төгсөгч, мэргэжилтэн бэлтгэх

Бүрэлдэхүүн сургуулиуд

Мэдээ, мэдээлэл

Цаг үеийн мэдээ, мэдээлэл