L O A D I N G
logo

МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН ЭЛСЭЛТ

Магистрын хөтөлбөрийн элсэлтийг “Магистр, докторын сургалтын журам”-аас танилцана уу.