L O A D I N G
logo
Шивээс, сорвитой шалгуулагчдыг элсүүлэхгүй

Шивээс, сорвитой шалгуулагчдыг элсүүлэхгүй

  • Mar 23, 2020
Дотоод хэргийн их сургуульд элсэгч нь дараах тусгай шаардлагыг бүрэн хангасан байна.
Үүнд:
-эрэгтэй 17-25 хүртэл насны, биеийн өндөр 170 см буюу түүнээс  дээш;
-эмэгтэй, 17-20 хүртэл насны, биеийн өндөр 166 см буюу түүнээс дээш; /онцгой байдал-гамшгаас хамгаалах алба/
          -шивээс, сорвигүй байх;
          -мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хамааралгүй байх;
        -ял шийтгэгдэж байгаагүй бөгөөд энэ нь Эрх зүйн хөтөлбөрт элсэгчдэд мөн хамааралтайг анхаарна уу.
СОЁЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЛБА