Элсэлт

Дээд боловсролын сургалтын байгууллага нь оюутан элсүүлэх мэргэжил, хяналтын тоо, тухайн мэргэжлээр сурах норматив хугацаа, сургалтын төлбөр, заавал өгөх шалгалт болон шалгалтын оноо, дүнд тавих шаардлага зэрэг  сургууль, мэргэжлээ сонгоход шаардлагатай мэдээллийг сургуулийн цахим хуудас болон мэдээллийн самбарт байрлуулна.

БИЕИЙН ТАМИР, АЛБАНЫ БЭЛТГЭЛИЙН ТӨВ
  • Бие бүрэлдэхүүний албаны сургалт, бэлтгэлжилт, биеийн тамир, спортыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй хөгжүүлэх бодлого боловсруулж хэрэгжүүлэх;
  • Бие бүрэлдэхүүний албаны сургалтыг явуулах, бие бялдрыг өв тэгш хөгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;
  • Бие бүрэлдэхүүнийг биеийн тамир, спортоор хичээллэх нөхцөлийг бүрдүүлэх, тэдний дунд спортын секц дугуйлан хичээллүүлэх, уралдаан, тэмцээн зохион байгуулах;
  • Олимп, тив, дэлхий, олон улсын хэмжээнд өрсөлдөхүйц өндөр зэрэглэлийн тамирчдыг үе шаттайгаар бэлтгэж дасгалжуулах.