L O A D I N G
logo
Удирдлагын манлайллын үндсэн асуудлууд

Удирдлагын манлайллын үндсэн асуудлууд

  • Jul 02, 2020
СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО: Манлайлагч, түүний арга барил, манлайлах ур чадварыг хөгжүүлэх талаар мэдлэг эзэмшүүлэх;
ХҮЛЭЭГДЭЖ БУЙ ҮР ДҮН: Байгууллагыг амжилттай удирдан зохион байгуулахад манлайлагчийн гүйцэтгэх үүргийг тодорхойлж, цаашид байгууллагын үйл ажиллагаанд манлайлагчийн байр сууринаас хандах мэдлэг, чадварыг эзэмшинэ;
АГУУЛГА:
  1. Манлайлагч гэж хэн бэ?
  2. Манлайлагчийн арга барил
  3. Манлайлагч ба менежер
  4. Манлайлах ур чадварыг хөгжүүлэх нь
  5. Дасгал ажил, хэлэлцүүлэг
Дэлгэрэнгүй сургалтын материалыг энд дарж үзнэ үү!