L O A D I N G
logo
Дотоод хэргийн их сургуульд “Ач-Үр” ХХК-аас дархлаа дэмжих эм, хоолой зайлах бэлдмэл, уусмалыг ирүүлж, дэмжлэг үзүүллээ

Дотоод хэргийн их сургуульд “Ач-Үр” ХХК-аас дархлаа дэмжих эм, хоолой зайлах бэлдмэл, уусмалыг ирүүлж, дэмжлэг үзүүллээ

  • Nov 20, 2020
Гамшгаас хамгаалах бүх нийтийн бэлэн байдлын зэрэгт шилжүүлсэн энэ үед “Ач-Үр” ХХК-аас Дотоод хэргийн их сургуулийн сонсогчдод дэмжлэг үзүүллээ. Тус дэмжлэгийн хүрээнд  1,592,200 /нэг сая таван зуун ерэн хоёр мянга найман зуу/ төгрөгийн үнэ бүхий  гурван нэр төрлийн 144 ширхэг дархлаа дэмжих эм, хоолой зайлах бэлдмэл, уусмалыг ирүүлсэн байна.
 ГАДААД ХАРИЛЦАА, ХАМТЫН АЖИЛЛАГААНЫ АЛБА