L O A D I N G
logo
Докторын зэрэг хамгаална

Докторын зэрэг хамгаална

  • Jul 06, 2021
Дотоод хэргийн их сургуулийн докторант Дин Ван Ту “Монгол Улс, Бүгд найрамдах Вьетнам Улсын цагдаагийн байгууллагын Нийтийн хэв журам хамгаалах ажиллагааны харьцуулсан судалгаа”, докторант Базарваанийн Саранцэцэг “Гамшгийн эрсдэлийн менежментийг сайжруулах боломж”, докторант Цэвээндоржийн Ганчимэг “Гамшигт эмзэг бүлгийн эрсдэлийг бууруулах боломж” сэдвээр тус тус докторын зэрэг хамгаална. 
Дотоод хэргийн их сургуулийг түшиглэсэн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдаан 2021 оны 7дугаар сарын 8-ны өдрийн 10:00-15:00 цагт их сургуулийн Докторын зэрэг хамгаалуулах  зөвлөлийн хуралдааны танхимд болно.
Диссертац, түүний хураангуйтай Дотоод хэргийн их сургуулийн төв номын санд танилцах боломжтой.  

ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙГ ТҮШИГЛЭСЭН 
ДОКТОРЫН ЗЭРЭГ ХАМГААЛУУЛАХ ЗӨВЛӨЛ