L O A D I N G
logo
Хилийн албаны сургуулийн үйлчлэгч, хүндэт донор  М.Түмэндэмбэрэл “Бахархалт-40” тэмдгээр шагнууллаа

Хилийн албаны сургуулийн үйлчлэгч, хүндэт донор М.Түмэндэмбэрэл “Бахархалт-40” тэмдгээр шагнууллаа

  • Jan 14, 2022
     Дотоод хэргийн их сургуулийн Хилийн албаны сургуулийн үйлчлэгч, хүндэт донор Т.Түмэндэмбэрэл 40 удаа цусаа хандивлан, Монголын Улаан загалмай нийгэмлэгийн “Бахархалт-40” тэмдгээр  шагнууллаа.
     Нэг удаа цус өгөхөд гурван хүний алтан амийг авардаг. Хүндэт донор М.Түмэндэмбэрэл нь 2009 оноос эхлэн өдгөө хүртэл нийт 130 гаруй хүний алтан амийг аврах  цус хандивласан байна. Ийнхүү гурван сард нэг удаа 400-600 грамм цус цусаа хандивласнаар хүний амь аврахаас гадна өөрийн эрүүл мэндээ тогтмол хянах шаардлагатай байдаг ажээ.
Олон хүний амийг аврагч нигүүлсэнгүй  үйлстэн, хүндэт донор М.Түмэндэмбэрэл танд урт насалж, удаан жаргахыг ерөөе.