L O A D I N G
logo
Ё.Хадхүүд “Хил судлалын доктор”-ын зэрэг олголоо

Ё.Хадхүүд “Хил судлалын доктор”-ын зэрэг олголоо

  • Jun 26, 2019

Дотоод хэргийн их сургуулийг түшиглэсэн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл 2019 оны 06 дугаар сарын 21-ний өдрийн хуралдаанаар докторын зэрэг горилогч Ё.Хадхүүгийн “Оперативын чиглэлд хилийн эрэл явуулах ажиллагааг боловсронгуй болгох нь” сэдэвт диссертацийг хэлэлцэж, Ё.Хадхүүд “Хил судлалын доктор”-ын зэрэг олгохоор шийдвэрлэв.

Ё.Хадхүү нь ДХИС-ийг түшиглэсэн докторын зэрэг хамгаалуулах зөвлөл байгуулагдан эрдмийн зэрэг хамгаалуулж эхэлсэнээс хойш 19 дэхь, Хил судлалын анхны доктор болж байгаа юм.


СОЁЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЛБА