L O A D I N G
logo

ЦАГДААГИЙН СУРГУУЛЬ

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ
Дотоод хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн сургууль нь анх 1934 оны 09 дүгээр сарын 19-ны өдрийн Дотоодыг хамгаалах газрын даргын 687 тоот тушаалаар сургуулийн захирлыг томилон орон тоог баталснаар  “Төв сургууль” нэртэйгээр гал голомтоо асаажээ.
Тухайн үед буюу 1944 онд Улсыг аюулаас хамгаалах ба Улсын цагдан сэргийлэх газруудын Гүйцэтгэх сургуулиудыг татан буулгаж Төв сургуульд нэгтгэснээр тус сургуулийг Дотоод явдлын яамны Хязгаарын ба дотоодын цэргийн нэгдсэн сургууль гэж нэрлэжээ.
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Сайд нарын зөвлөлийн 1974 оны 287 дугаар тогтоолоор Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны “Цэргийн тусгай дунд сургууль” байгуулагдаж, Цагдан сэргийлэх байгууллагад ажиллах тусгай дунд мэргэжилтэй боловсон хүчин, мөн Сайд нарын зөвлөлийн 241 дүгээр тогтоолоор “Цэргийн тусгай дунд сургууль”-ийг “дээд” сургууль болгон өргөжүүлж Цагдан сэргийлэх байгууллагад ажиллах дээд боловсролтой алба хаагчийг бэлтгэж эхэлсэн түүхтэй.
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Ардын Их Хурлын тэргүүлэгчдийн 1984 оны 139 дүгээр зарлигаар Нийгмийг аюулаас хамгаалах байгууллагын системд мэргэжилтэй боловсон хүчин  бэлтгэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэснийг өндрөөр үнэлж “Байлдааны гавьяаны одон”-гоор шагнажээ.
Цэргийн дээд сургуулийг 1992 онд Цагдаагийн ерөнхий газрын харъяанд шилжүүлж “Цагдаагийн дээд сургууль”-ийг, Цагдаагийн дээд сургуулийн Хилийн тэнхимийг 1994 онд Цэргийн их сургуулийн Хилийн факультет болгон өөрчлөн тус тус зохион байгуулжээ.
Монгол Улсын Засгийн Газрын 2000 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 17 дугаар тогтоолоор  Цагдаагийн дээд сургуулийг  анхан шатны үндсэн мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх, тэдгээрийг давтан сургах болон, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх чиг үүрэгтэй Цагдаагийн академи, 2011 оноос Дотоод хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн сургууль, 2012 оноос Хууль сахиулахын их сургуулийн Цагдаагийн сургууль, 2019 оноос Дотоод хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн сургууль болон өргөжиж ирсэн түүхтэй.
Дотоод хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн сургууль нь 86 жилийн түүхтэй бөгөөд байгуулагдсан цагаасаа хойш 8500 гаруй цагдаа, шүүхийн шинжилгээний байгууллагын офицерын бүрэлдэхүүнийг бэлтгэн гаргаж, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

ЦАГДААГИЙН СУРГУУЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛ
 • Хууль сахиулах соёл
 • Хүнлэг ёс, чиг шударга журмаар манлайлан үлгэрлэнэ.
 • Баталгаат мэдлэг
 • Судлаач багш, хичээнгүй суралцагч хамтран оюун мэдлэг бүтээнэ.
 • Уламжлал шинэчлэл
 • Цагдаагийн боловсролын өвийг шинэ ололтоор баяжуулан хөгжүүлнэ.
ЦАГДААГИЙН СУРГУУЛИЙН ЗОРИЛГО
Ёс зүйтэй Монгол цагдааг бэлтгэх эрдэм судлалын үндэсний төв байна.


БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН:
 Цагдаагийн сургууль нь 2020-2021 оны хичээлийн жилд 58 багш, алба хаагч, 36 ангийн  сонсогчтой, 115 төрлийн хичээлийг зааж байна.
Цагдаагийн сургууль нь мэргэжлийн 7 тэнхимтэйгээр сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна. Үүнд:
 1. Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим
 2. Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн тэнхим
 3. Эрүүгийн процессын эрх зүйн тэнхим
 4. Гүйцэтгэх ажлын тэнхим
 5. Замын цагдаагийн тэнхим
 6. Мөрдөх арга зүйн тэнхим
 7. Дотоодын цэргийн албаны тэнхим
Цагдаагийн сургуулийн багшлах бүрэлдэхүүний боловсролын зэргийг харьцуулвал доктор-8,21%, докторант-8,21%, магистр-21,58%-ийг тус тус эзэлж  байна.
 
Цагдаагийн сургуульд 2020-2021 оны хичээлийн жилд элсэн суралцаж буй “Цагдаагийн ажил-эрх зүй” хөтөлбөрийн 150, “Цагдаагийн ажил-эрх зүй” бакалаврын 1+1 хөтөлбөрийн 48, “Аюулгүй байдал-дотоодын цэрэг” хөтөлбөрийн 19, “Мөрдөх алба-эрх зүй” хөтөлбөрийн 30, 2 дугаар дамжааны 176, 3 дугаар дамжааны 131, 4 дүгээр дамжааны 138, эчнээ сургалтын 349, нийт 1041 сонсогч, суралцагч суралцаж байна.
 
 СУРГАЛТЫН АЖЛЫН ТАЛААР:
Дотоод хэргийн их сургуулийн хөгжлийн стратеги хөтөлбөр, 2019 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан “Цагдаагийн ажил-эрх зүй” бакалаврын хөтөлбөр магадлан итгэмжлүүлэх ажлыг амжилттай зохион байгуулсан.
2020-2021 оны хичээлийн жилд хэрэгжүүлэх сургалтын хөтөлбөрүүд  “Цагдаагийн ажил-эрх зүй” хөтөлбөрийн мэргэшүүлэх хөтөлбөрүүд:
 • “Шинжээч-мөрдөгч”
 • “Эдийн засгийн мөрдөгч-эрх зүй”
 • “Цагдаа-гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил”
 • “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал”
 • “Аюулгүй байдал” (дотоодын цэрэг)  “Мөрдөх алба-эрх зүй”
 СУРАЛЦАГЧИЙН ХӨГЖЛИЙН АЖЛЫН ТАЛААР:
   Оюутан солилцоо:
Дотоод хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн сургуулиас Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын Чангшин их сургуульд нийт 26 сонсогч суралцаж байна. Үүнд:
 1. 2019 оны 03 дугаар сарын 01-ны өдрөөс 06 дугаар сарын 27-ны өдрийг хүртэл 5 сонсогч богино хэмжээний сургалтад амжилттай суралцсан бөгөөд үргэлжлүүлэн Цагдаагийн сургуульд суралцаж байна.
 2. 2019-2020 оны хичээлийн жилд “Цагдаагийн удирдлага” мэргэжлээр                          10 сонсогч суралцаж байгаа бөгөөд 2021-2022 оны хичээлийн жилд төгсөнө.
 3.  “Компьютер, программ хангамжийн инженерчлэл” /кибер аюулгүй байдал/ 2­+2 хос дипломын хөтөлбөрөөр 11 сонсогч,
 4. 2020-2021 оны хичээлийн жилд “Цагдаагийн удирдлага” мэргэжлээр 10 сонсогч суралцаж байна.
Клуб, дугуйлангийн үйл ажиллагаа:
Цагдаагийн сургуулийн “Цагдаагийн ажил-эрх зүй”, “Шүүх шинжилгээ-эрх зүй”, “Аюулгүй байдал-дотоодын цэрэг”, “Шинжээч-мөрдөгч” бакалаврын хөтөлбөрт элсэн суралцаж буй сонсогчдын сурч боловсрох, соён гэгээрэх, өөрийгөө хөгжүүлэх, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэх, орчин үеийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн хууль сахиулах дадлага ажлаар хангах, хууль сахиулах ажлын дадлага туршлага, мэдлэг чадвартай, бүтээлч хандлагатай сонсогч, оюутнуудыг олноор төрүүлэхийн сацуу тэдэнд эх оронч үзэл төлөвшүүлэх зорилгоор 2019-2020 оны хичээлийн жилд дараах клубуудын үйл ажиллагааг тасралтгүй зохион байгуулж байна. Үүнд:
 • Цагдаа судлал клуб,
 • Хууль сахиулагч клуб,
 • Мэргэн буудагч клуб,
 • Мөрдөгч клуб,
 • Зохицуулагч
 • Гэмт явдал судлал клуб,
 • Эрдэм судлал клуб,
 • Серендипити клуб болно.

ЭРҮҮГИЙН ЭРХ ЗҮЙ, КРИМИНОЛОГИЙН ТЭНХИМ

ТЭНХИМИЙН ЗОРИЛГО:
Гэмт хэрэгтэй тэмцэх, хууль сахиулах үйл ажиллагааг шинжлэх ухааны үндэслэлтэй төлөвлөж хэрэгжүүлэх чадвартай, эрүүгийн эрх зүйн онол, практикийн өндөр мэдлэг, бүтээлч сэтгэлгээ, гүйцэтгэлийн сахилга бат, ёс зүйтэй мэргэшсэн албан хаагч бэлтгэхэд оршино.

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ:
- Засгийн газрын 2000 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн 17 дугаар тогтоолоор Цагдаагийн академи байгуулагдахад  “Эрүүгийн эрх зүй ба Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүйн тэнхим”,

- ЦЕГ-ын даргын 2003 оны 4 дүгээр сарын 05-ны өдрийн тушаалаар ”Эрүүгийн  ба Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүйн тэнхим”,

- ЦЕГ-ын даргын 2007 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 20 дугаар тушаалаар “Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим”,

- ЦЕГ-ын даргын 2008 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 568 дугаар тушаалаар “Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн тэнхим”,

- Засгийн газрын 2011 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 229 дүгээр тогтоолоор Дотоод хэргийн их сургуулийн “Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим”,

- 2014 оны 10 дугаар сард Хууль сахиулахын их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн “Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн тэнхим”,

- Хууль сахиулахын их сургуулийн захирлын 2016 оны 5 дугаар сарын 10-ны өдрийн Б/224 дугаар тушаалаар Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн тэнхим, Мөрдөх ажиллагааны онол тактикийн тэнхимүүдийг нэгтгэн Мөрдөх албаны тэнхим,

- Хууль сахиулахын их сургуулийн захирлын 2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн Б/682 дугаар тушаалаар Цагдаагийн сургуулийн “Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн тэнхим” нэртэйгээр  байгуулагдан одоог хүртэл үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ТЭНХИМИЙН ЭРХЛЭГЧ НАР
2003 - 2008 онд тэнхимийн эрхлэгчээр Монгол Улсын гавьяат хуульч, хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор, цагдаагийн хурандаа С.Жанцан;
 
2008 – 2012 онд тэнхимийн эрхлэгчээр доктор (Ph.D), профессор, цагдаагийн хурандаа Г.Гантөмөр;

2012- 2014 онд тэнхимийн эрхлэгчээр доктор (Ph.D), дэд профессор, цагдаагийн хурандаа Д.Мягмарцэрэн;

2014-2016 онд тэнхимийн эрхлэгчээр цагдаагийн хурандаа О.Амарсайхан;

2017-2020 онд тэнхимийн эрхлэгчээр доктор (Ph.D), дэд профессор, цагдаагийн хошууч Б.Энхболд;

2021 оноос тэнхимийн эрхлэгчээр доктор (Ph.D), дэд профессор, цагдаагийн хурандаа Ж.Мөнхболд ажиллаж байна.

БИДНИЙ БАХАРХАЛ:
Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн тэнхимд Монгол Улсын гавьяат хуульч, хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор, цагдаагийн хурандаа С.Жанцан, хууль зүйн шинжлэх ухааны доктор (Sc.D), профессор, цагдаагийн хурандаа Ж.Болдбаатар, доктор (Ph.D), профессор, цагдаагийн хурандаа Д.Зүмбэрэллхам, бригадын генерал, доктор (Ph.D) Ц.Амгаланбаяр, доктор (Ph.D), профессор, цагдаагийн хурандаа Г.Гантөмөр, доктор (Ph.D), дэд профессор, цагдаагийн хурандаа Д.Адъяабазар, доктор (Ph.D), цагдаагийн хурандаа Д.Мягмарцэрэн, доктор (Ph.D), профессор, цагдаагийн хурандаа Т.Оюунчимэг, Б.Батзориг нарын зэрэг тэргүүлэх эрдэмтэд ажиллаж байсан нь бидний бахархал, нэр хүнд юм.
 
ТЭНХИМИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН:
1. Ж.Мөнхболд Тэнхимийн эрхлэгч, доктор (Ph.D), дэд профессор, цагдаагийн хурандаа
2. С.Гантулга Тэнхимийн дэд профессор, доктор (Ph.D), дэд профессор, цагдаагийн дэд хурандаа
3. Л.Бат-Очир Ахлах багш,  доктор (Ph.D), цагдаагийн дэд хурандаа
4. Б.Батцэрэн Ахлах багш, докторант, цагдаагийн хошууч
5. Г.Болор-Эрдэнэ Багш, доктор (Ph.D),  цагдаагийн хошууч
6 Б.Мөнхзул Багш, магистр, цагдаагийн ахмад
7. Б.Анар Багш, магистр, цагдаагийн ахлах дэслэгч
8. А.Мөнхцэцэг Лаборант, магистр, цагдаагийн дэд ахлагч
 
Цагдаагийн сургуулийн Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн тэнхим нь бакалавр, магистр, докторын сургалтад эрүүгийн эрх зүй, криминологийн шинжлэх ухааны салбарт хамаарах 10 гаруй төрлийн хичээл заадаг.
 Тэнхимийн багш нар шүүх эрх мэдлийн болон хууль зүйн салбарын шинэчлэлд идэвхтэй оролцож Эрүүгийн хууль, Зөрчлийн тухай хууль, Гэмт хэрэг, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль, Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай, Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль, Цагдаагийн албаны тухай, Дотоодын цэргийн тухай, Хог хаягдлын тухай, Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодисын хууль бус эргэлттэй тэмцэх тухай, зэрэг хуулийн төсөлд ажлын хэсгийн гишүүнээр болон үндэсний зөвлөх статустайгаар оролцож ирсэн.

Багш нарын бүтээлээс:
Тэнхимийн багш нар 200 гаруй үндсэн сурах бичиг, гарын авлага, нэг сэдэвт бүтээл бичиж, нийтийн хүртээл болгосноос үндэсний хэмжээний их, дээд сургуулийн профессор багш, суралцагч, практик байгууллагын албан хаагчдын хэрэгцээ, шаардлагад нийцсэн бүтээл цөөнгүй. Тухайлбал:
 • “Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүй /схемчилсэн тайлбар, зүйлчлэлийн асуудал/”;
 • “Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүйн онол” /Гэмт хэргийн тухай сургааль/;
 • “Монгол Улсын эрүүгийн эрх зүйн онол” /Ялын тухай сургааль/;
 • “Хууль зүйн сэтгэл судлал”;
 • “Эрүүгийн эрх зүйн тулгуур ойлголтууд”;
 •  “Эрүүгийн эрх зүй: ерөнхий ба анги”;
 • “Гэмт хэргийн бүрэлдэхүүний ерөнхий онол”;
 • “Монгол Улсын 1921 оноос хойшхи эрүүгийн хууль тогтоомжийн хөгжилт”;
 • “Эрүүгийн эрх зүйн практикум”;
 •  “Эрүүгийн эрх зүйн тусгай анги” сурах бичиг;
 • “Эрүүгийн эрх зүйн ерөнхий анги” сурах бичиг, зэрэг бүтээлийг дурдаж болно.
 “Гэмт явдалтай тэмцэх асуудал” онол, арга зүйн сэтгүүл:
 Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн тэнхим, Монголын Криминологчдын холбоо хамтран “Гэмт явдалтай тэмцэх асуудал” онол, арга зүйн сэтгүүлийг 19 дэх жилдээ улирал тутам эрхлэн хэвлүүлж, нийт 72 дугаарыг нийтийн хүртээл болгожээ.
Тус сэтгүүл нь эрдэм шинжилгээний ажилд багц цаг тооцох бүтээлийг нийтлэх эрх бүхий улсын хэмжээний цөөн сэтгүүлийн нэг бөгөөд, хууль зүйн салбарын ууган, олон жил тасралтгүй хэвлэгдсэн,  хянан магадлагаа бүхий олон нийтэд танигдсан онол, арга зүйн сэтгүүл юм.
 
“Гэмт явдал судлал” клуб:

“Гэмт явдал судлал” клуб нь анх 2000 онд тэнхимийн профессор багш нарын санаачлагаар суралцагчдын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх, тэдгээрийн сургалт, эрдэм шинжилгээний ажилд дэмжлэг үзүүлж, тодорхой төрлийн гэмт хэргийн шалтгаан, нөхцөлийг бие даан болон багаар судлах чадвар эзэмшүүлэх зорилготойгоор  байгуулсан бөгөөд 19 дэх жилдээ  үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
Тус клуб нь 2020-2021 оны хичээлийн жилд тэргүүн 1, дэд тэргүүн 1, гишүүн 56 гэсэн орон тоотойгоор тэнхимийн профессор багш нарын удирдлаган дор сургалт, эрдэм шинжилгээ болон бусад үйл ажиллагаа гэсэн гурван чиглэлээр “Чандмань” танхимд үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Манай клуб нь хүний эрхийн олон улсын төрийн бус байгууллагуудтай  хамтран ажиллаж цар хүрээгээ нэмэгдүүлсээр байгаа билээ.
Бид  “Нээлттэй нийгэм форум”,”Эмнести интершенл” ТББ-уудтай 2 дахь жилдээ хамтран ажиллаж байна.

    
Сургалтын орчин:

Тэнхимийн дэргэдэх “Хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга зүйн танхим”, Эрүүгийн эрх зүйн сургалтын танхим, Чандмань танхимын ашиглалтыг хариуцан, сургалт явуулах бэлтгэл ажлыг тогтмол хангаж ажиллаж байна.
  
Хүн худалдаалах гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх арга зүйн танхим: 

Чандмань танхим: