L O A D I N G
logo

Цагдаагийн сургууль

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ
Дотоод хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн сургууль нь анх  1934 оны 9 дүгээр сарын 19-ны өдрийн Дотоодыг хамгаалах газрын даргын 687 тоот тушаалаар сургуулийн захирлыг томилон орон тоог баталснаар  “Төв сургууль” нэртэйгээр гал голомтоо асаажээ.
Тухайн үед буюу 1944 онд Улсыг аюулаас хамгаалах ба Улсын цагдан сэргийлэх газруудын Гүйцэтгэх сургуулиудыг татан буулгаж Төв сургуульд нэгтгэснээр тус сургуулийг Дотоод явдлын яамны Хязгаарын ба дотоодын цэргийн нэгдсэн сургууль гэж нэрлэжээ.
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Сайд нарын зөвлөлийн 1974 оны                           287 дугаар тогтоолоор Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны “Цэргийн тусгай дунд сургууль” байгуулагдаж, Цагдан сэргийлэх байгууллагад ажиллах тусгай дунд мэргэжилтэй боловсон хүчин, мөн Сайд нарын зөвлөлийн 241 дүгээр тогтоолоор “Цэргийн тусгай дунд сургууль”-ийг “дээд” сургууль болгон өргөжүүлж Цагдан сэргийлэх байгууллагад ажиллах дээд боловсролтой алба хаагчийг бэлтгэж эхэлсэн түүхтэй.
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын Ардын Их Хурлын тэргүүлэгчдийн                      1984 оны 139 дүгээр зарлигаар Нийгмийг аюулаас хамгаалах байгууллагын системд мэргэжилтэй боловсон хүчин  бэлтгэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэснийг өндрөөр үнэлж “Байлдааны гавьяаны одон”-гоор шагнажээ.
Цэргийн дээд сургуулийг 1992 онд Цагдаагийн ерөнхий газрын харьяанд шилжүүлж “Цагдаагийн дээд сургууль”-ийг, Цагдаагийн дээд сургуулийн Хилийн тэнхимийг 1994 онд Цэргийн их сургуулийн Хилийн факультет болгон өөрчлөн тус тус зохион байгуулжээ.
Монгол Улсын Засгийн Газрын 2000 оны 2 дугаар сарын 2-ны өдрийн                        17 дугаар тогтоолоор  Цагдаагийн дээд сургуулийг  анхан шатны үндсэн мэргэжлийн боловсон хүчин бэлтгэх, тэдгээрийг давтан сургах болон, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил хийх чиг үүрэгтэй Цагдаагийн академи, 2011 оноос Дотоод хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн сургууль, 2012 оноос Хууль сахиулахын их сургуулийн Цагдаагийн сургууль, 2019 оноос Дотоод хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн сургууль болон өргөжиж ирсэн түүхтэй.
Дотоод хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн сургууль нь 85 жилийн түүхтэй бөгөөд байгуулагдсан цагаасаа хойш 8500 гаруй цагдаа, шүүхийн шинжилгээний байгууллагын офицерын бүрэлдэхүүнийг бэлтгэн гаргаж, гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
БАГШЛАХ БҮРЭЛДЭХҮҮН:
 Цагдаагийн сургууль нь 2019-2020 оны хичээлийн жилд 56 багш, алба хаагч, 36 ангийн  сонсогчтой, 115 төрлийн хичээлийг зааж байна.
Цагдаагийн сургууль нь мэргэжлийн 7 тэнхимтэйгээр сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна Үүнд:
 1. Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим
 2. Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн тэнхим
 3. Эрүүгийн процессын эрх зүйн тэнхим
 4. Гүйцэтгэх ажлын тэнхим
 5. Замын цагдаагийн тэнхим
 6. Мөрдөх арга зүйн тэнхим
 7. Дотоодын цэргийн албаны тэнхим
“Цагдаагийн ажил-эрх зүй”, “Мөрдөгч-шинжээч”, “Шүүх шинжилгээ-эрх зүй” бакалаврын хөтөлбөрт нийт 931 сонсогч, суралцагч суралцаж байна.
Мөн “Цагдаагийн ажил-эрх зүй”, “Мөрдөгч-шинжээч” бакалаврын хөтөлбөрийн “шаталсан сургалтын тогтолцоонд шилжүүлэх” сургалтын хөтөлбөр 1+1 хэлбэрээр шинэчлэн боловсруулж батлуулан сургалт зохион байгуулж байна.
Цагдаагийн сургуулийн багшлах бүрэлдэхүүнээс доктор-14,3 хувь, магистр-85,7 хувь, докторантаар суралцаж буй 28 багш байна.
 
ЦАГДААГИЙН СУРГУУЛИЙН ҮНЭТ ЗҮЙЛ
 • Хууль сахиулах соёл
 • Хүнлэг ёс, чиг шударга журмаар манлайлан үлгэрлэнэ.
 • Баталгаат мэдлэг
 • Судлаач багш, хичээнгүй суралцагч хамтран оюун мэдлэг бүтээнэ.
 • Уламжлал шинэчлэл
 • Цагдаагийн боловсролын өвийг шинэ ололтоор баяжуулан хөгжүүлнэ.
 ЦАГДААГИЙН СУРГУУЛИЙН ЗОРИЛГО
Ёс зүйтэй Монгол цагдааг бэлтгэх эрдэм судлалын үндэсний төв байна.
 

ДОТООДЫН ЦЭРГИЙН АЛБАНЫ ТЭНХИМ

 ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА:
 Цагдаагийн академийн Цэргийн тэнхим нь Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 11 дүгээр сарын 27-ны өдрийн 568 тоот “Цэргийн албаны бүтэц, орон тоог батлах тухай” тушаалаар тэнхимийн эрхлэгчээр цагдаагийн хурандаа Б.Болд ахлах багшаар хурандаа Л.Сангидорж, ахлах багш, цагдаагийн дэд хурандаа З.Цэрэнбат, багш, хошууч Г.Мөнх-Ертөнц нарын бүрэлдэхүүнтэйгээр ажиллаж эхэлсэн.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 7 дугаар сарын 6-ны өдрийн                         229 дүгээр тогтоолоор Хууль зүй, дотоод хэргийн салбарын боловсон хүчин бэлтгэх, давтан сургах тогтолцоог боловсронгуй болгох, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын уялдааг сайжруулах зорилгоор Цагдаагийн академи, Хилийн цэргийн дээд сургуулийг нэгтгэн Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны харьяанд Дотоод хэргийн их сургууль байгуулагдсанаар тус тусдаа  үйл ажиллагаа явуулж байсан тэнхимүүд нэгдэж Дотоодын цэргийн эрдмийн тэнхим болсон байна.
Хууль сахиулахын их сургуулийн захирлын 2012, 2014 оны тушаалаар Хилийн сургуулийн Хилийн ба Дотоодын цэргийн эрдмийн тэнхим, Цэргийн хэргийн тэнхим болон өөрчлөгдсөн.
Хууль сахиулахын их сургуулийн захирлын 2017 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдрийн Б/142 дугаар тушаалаар Хилийн сургуулийн Хилийн ба Дотоодын цэргийн эрдмийн тэнхим болон өөрчлөгдөн тэнхимийн эрхлэгчээр цагдаагийн хурандаа Б.Болд, дэд профессор, дэд хурандаа С.Баттөмөр, ахлах багшаар хурандаа Л.Сангидорж, цагдаагийн дэд хурандаа Э.Рэгдэндагва, багшаар хошууч, Г.Мөнх-Ертөнц, лаборант, цагдаагийн ахлах ахлагч Дагвын Сүхбаатар нар томилогдон ажиллаж байсан. Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2014 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/166 тоот тушаалаар Хууль сахиулахын их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн бүтэц орон тоог шинэчлэн батлахад “Галын бэлтгэл, тусгай тактикийн тэнхим” нэртэйгээр байгуулагдаж тэнхимийн эрхлэгчээр цагдаагийн хурандаа н.Мөнхсайхан, багшаар, цагдаагийн ахмад н.Мөнхжаргал нар ажиллаж байсан.
Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 01 дүгээр сарын 02-ны өдрийн А/01 тоот тушаал, Хууль сахиулахын их сургуулийн захирлын 2017 оны 01 дүгээр сарын 11-ны өдрийн Б/14 тоот тушаалаар Албаны тусгай бэлтгэлийн тэнхим нэртэйгээр тэнхимийн эрхлэгч, цагдаагийн хурандаа З.Цэрэнбат, ахлах багш, цагдаагийн хошууч Ш.Чулуун, багш, цагдаагийн дэд хурандаа Э.Рэгдэндагва, цагийн багш хурандаа Л.Сангидорж, цагдаагийн дэд хурандаа Б.Батжав нарын бүрэлдэхүүнтэй  ажилласан байна.
Засгийн Газрын 2019 оны 4 дүгээр сарын 17-ны 152 дугаар тогтоолоор Хууль сахиулахын их сургуулийг Дотоод хэргийн их сургууль болгон өөрчилсөн бөгөөд 2019 оны 7 дугаар сарын 3-ны А/126 Хууль Зүйн Сайдын тушаалаар Дотоод хэргийн их сургуулийн бүтэц орон тоог шинэчлэн баталсан.
Дотоодын цэргийн албаны тэнхимийн эрхлэгч, цагдаагийн хурандаа З.Цэрэнбат, ахлах багш, цагдаагийн дэд хурандаа Ш.Чулуун, цагдаагийн дэд хурандаа Э.Рэгдэндагва, лаборант, цагдаагийн ахлагч Э.Хандармаа нар тус тус  ажиллаж байна.
 “Цагдаагийн ажил-эрх зүй” бакалаврын хөтөлбөрт элсэн суралцагчдад дараах хичээлийг заадаг. Үүнд:
“Албаны байр зүй“
“Галт зэвсэг тусгай хэрэгсэл”
“Тактик тусгай бэлтгэл-1”
“Тактик тусгай бэлтгэл-2” хичээлүүдийг
“Аюулгүй байдал-Дотоодын цэрэг” бакалаврын хөтөлбөрт элсэн суралцагчдад:
“Мэргэжлийн удиртгал”
“Дотоодын цэргийн алба ажиллагаа-1”
“Дотоодын цэргийн алба ажиллагаа- 2”
“Дотоодын цэргийн тактик”
“Цэргийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг удирдах үндэс”
“Цэргийн байр зүй”,
“Галын бэлтгэл-1”
“Галын бэлтгэл-2”
“Ерөнхий цэргийн тактик-1”
“Ерөнхий цэргийн тактик-2”
“Цэргийн сурган хүмүүжүүлэх ухааны үндэс”
“Тусгай хэрэгсэл хэрэглэх арга зүй”
“Тэсэрч дэлбэрэх бодис сапёрын бэлтгэл”
“Улсын онц чухал обьектын хамгаалалтын инженер байгууламж”
“Хамгаалалт, аюулгүй байдлын техник хэрэгсэл”
“Мэдээлэл соёл сурталчилгааны  ажил”
“Олон улсын харилцаа ба геополитикийн үндэс”
“Тактик тусгай бэлтгэл”
“Цэргийн ар тал”
“Аюулгүй байдлыг хангах арга зүй”
“Дотоодын цэргийн удирдлага, штабын алба”
“Терроризмтой тэмцэх ажиллагаа” хичээлүүдийг тус тус зааж байна.

ЭРҮҮГИЙН ПРОЦЕССЫН ЭРХ ЗҮЙН ТЭНХИМ

ТОВЧ ТАНИЛЦУУЛГА
 Цагдаагийн сургуулийн “Эрүүгийн процессын эрх зүйн тэнхим”-ийн анхны суурь 1974 онд Цэргийн тусгай дунд сургуулийг хорооны эрхтэйгээр байгуулагдахад Хуулийн кафедр ажиллах болсноор тавигдсан бөгөөд:
-1982 онд Нийгмийг аюулаас хамгаалах яамны Цэргийн дээд сургууль болгон өргөтгөхөд “Тусгай албаны” тэнхим, 
-Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 1994 оны 45 тоот тушаалаар Цагдаагийн дээд сургуулийн “Мөрдөн байцаах албаны тэнхим”,
-Монгол улсын Засгийн газрын 2000 оны 02 дугаар сарын 02-ны өдрийн                    17 дугаар тогтоолоор Цагдаагийн академи байгуулагдахад “Эрүүгийн эрх зүй ба Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүйн тэнхим”,
-Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2003 оны 04 дүгээр сарын 05-ны өдрийн тушаалаар ”Эрүүгийн эрх зүй ба Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүйн тэнхим”,
-Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2007 оны 01 дүгээр сарын 17-ны өдрийн 20 дугаар тушаалаар “Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим”, “Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүйн тэнхим”,
-Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 11 дүгээр сарын 24-ны өдрийн 568 тоот тушаалаар “Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн тэнхим”, “Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүй ба Криминалистикийн тэнхим”,
-Засгийн газрын 2011 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн 229-р тогтоолоор Дотоод хэргийн их сургуулийн “Эрүүгийн эрх зүйн тэнхим”, “Эрүүгий байцаан шийтгэх эрх зүйн тэнхим”, “Криминалистикийн тактикийн тэнхим”,
- 2014 оны 10 дугаар сард Хууль зүйн сайдын тушаалаар Хууль сахиулахын Их сургуулийн Цагдаагийн сургуулийн “Мөрдөх ажиллагааны онол, тактикийн тэнхим”,
- Хууль сахиулахын их сургуулийн захирлын 2016 оны 05 дугаар сарын 10-ны өдрийн Б/224 дугаар тушаалаар дээрхи тэнхимүүдийг нэгтгэн Цагдаагийн сургуулийн “Мөрдөх албаны тэнхим”
-Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 12 дугаар сарын 12-ны Б/682 дугаар тушаалаар “Эрүүгийн хэрэг хянан шийдвэрлэх эрх зүйн тэнхим”
-Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын 2019 оны 07 дугаар сарын 03-ны А/126 дугаар тушаалаар “Эрүүгийн процессын эрх зүйн тэнхим” нэртэйгээр өөрчлөн байгуулагдсан. Цагдаагийн байгууллагын мөрдөн байцаах албаны боловсон хүчнийг мэргэшүүлэн сургаж  бэлтгэж байна.
 
Тэнхимийн эрхлэгч, цагдаагийн хурандаа Б.Эрдэнэбат, дэд профессор, цагдаагийн хошууч Н.Манлайбаатар, ахлах багш, цагдаагийн хурандаа Б.Хишигтогтох, ахлах багш, цагдаагийн хошууч Я.Цэлмэн, багш, цагдаагийн дэд хурандаа П.Эрдэнэбаатар, лаборант, цагдаагийн ахлах ахлагч Я.Долгорсүрэн нар тус тус  ажиллаж байна.
Тус тэнхимийн дэргэдэх “Хууль сахиулагч” клуб нь 2012 оны 12 дугаар сарын 11-нд тэнхимийн ахлах багш, цагдаагийн хошууч Я.Цэлмэнгийн санаачилгаар үүсгэн байгуулагдсан.
“Хууль сахиулагч” клуб нь Хууль сахиулахын их сургуулийн анхны хүндэт доктор (Ph.D), хошууч генерал Д.Сандаг-Очирын нэрэмжит бөгөөд тус клубын үйл ажиллагааг Цагдаагийн сургуулийн удирдлага, тэнхимийн багш нар тогтмол дэмжиж ажилладаг бөгөөд клубын гишүүн болох сонирхолтой суралцагчдын тоо жил ирэх тутам нэмэгдсээр байна.
 
Тэнхимд харьяалагдах хичээл:
Эрүүгийн процессын эрх зүйн ерөнхий анги
Эрүүгийн процессын эрх зүйн тусгай анги
Гэмт хэргийн нотолгооны онол
Эрүүгийн хууль тогтоомжийн хэрэглээ-1, 2
Гэрч, хохирогч хамгаалал
Прокурорын хяналт
Эрүүгийн процесс дахь өмгөөлөл
Эрүүгийн процесс ба хүний эрх зэрэг хичээлүүдийг удирдан зохион байгуулж байна.
Хичээлүүдийн Цагдаагийн сургууль, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль, Онцгой байдлын сургууль, Эрх зүй нийгмийн ухааны сургуулийн сонсогч, суралцагч нарт зааж байна.

ЗАМЫН ХӨДӨЛГӨӨНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ТЭНХИМ

Анх ЦЕГ-ын газрын даргын 2008 оны 11 дүгээр сарын 24-ний өдрийн 568 тоот тушаалаар Цагдаагийн академийн бүтцэд “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тэнхим” байгуулагдсан ба анхны эрхлэгчээр цагдаагийн хурандаа Ч.Ганбат томилогдон ажиллаж, суралцагчдад “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэс” “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа” зэрэг хичээлүүдийг зааж байсан.
Монгол Улсын Засгийн газрын 2012 оны 146 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах Үндэсний стратеги”-д тусгагдсан Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын хяналтын үндэсний мэргэжилтэн бэлтгэх зорилтын хүрээнд Боловсрол шинжлэх ухааны яамны 2012 оны 20110010 D862703 тоот индекстэй мэргэжлийн сургалт явуулах тусгай зөвшөөрлийг үндэслэн Хууль сахиулахын их сургуулийн захирлын 2013 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн Б/687 тоот тушаалаар “Цагдаагийн ажил-эрх зүй-Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал” мэргэшүүлэх анхны ангийн 30 сонсогчийг “Цагдаагийн ажил-эрх зүй” бакалаврын хөтөлбөрт суралцаж буй 2 дугаар дамжаанд суралцагчдаас сонгон шалгаруулан тус хөтөлбөрөөр 2015 онд 30 сонсогч амжилттай төгссөн.
Тус тэнхим байгуулагдсанаас хойш тэнхимийн эрхлэгчээр цагдаагийн хурандаа Ч.Ганбат, цагдаагийн хурандаа Ж.Булгантамир, цагдаагийн хурандаа О.Батжаргал нар, дэд профессороор цагдаагийн дэд хурандаа Б.Лхагвасүрэн, цагдаагийн ахмад Э.Энхболд, ахлах багшаар цагдаагийн хошууч Д.Нямдорж, цагдаагийн ахмад Б.Батзориг, багшаар цагдаагийн хошууч Ш.Хатанбаатар, цагдаагийн дэслэгч Д.Далайцэрэн, лаборантаар Т.Амарсайхан, цагдаагийн ахлагч У.Ууганбаатар нар тус тус ажиллаж байсан.
Тэнхимийн бүрэлдэхүүн: Өнөөдрийн байдлаар тэнхимийн эрхлэгчээр цагдаагийн хурандаа Р.Мөнхбаяр, багшаар цагдаагийн хошууч Д.Нямдорж, цагдаагийн ахмад Т.Анхбаяр
нар тус тус ажиллаж байна.
Сургалтын клиник орчин бүрдүүлэх, суралцагчдыг бодит нөхцөл байдалд ойртуулах зорилт тавьж, хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд Улаанбаатар хотын Замын цагдаагийн газартай хамтран ажиллахаас гадна Замын цагдаагийн албаны үе үеийн эрдэмтэн, судлаачдыг оролцуулж, техникийн ухааны доктор (Ph.D), тус сургуулийн клиникийн профессор, бэлтгэл хурандаа Г.Рэнцэндорж /Замын цагдаагийн газрын дарга асан/, техникийн ухааны доктор (Ph.D), клиникийн профессор, бэлтгэл хурандаа Т.Занашир /Замын цагдаагийн газрын дарга асан/, техникийн ухааны доктор (Ph.D), клиникийн профессор, Улаанбаатар хотын Замын цагдаагийн газрын дарга, цагдаагийн хурандаа Ч.Жаргалсайхан нартай хамтран ажиллаж байна.
Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тэнхимээс “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдал” мэргэшүүлэх ангид “Зам тээврийн ослыг шалгах, урьдчилан сэргийлэх үйл ажиллагаа”, “Замын цагдаагийн албаны үйл ажиллагааны бүтэц зохион байгуулалт”, “Тээврийн хэрэгслийн ашиглалт, аюулгүй байдал”, “Замын хөдөлгөөн зохицуулах техник хэрэгсэл”, “Замын хөдөлгөөний удирдлага, зохион байгуулалт” эчнээ болон бусад ангиудад “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагаа” зэрэг хичээлүүд, Хилийн сургууль-д “Автомашины онол, техник ашиглалт”, Онцгой байдлын сургуульд “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэс”, Ахлагчийн сургуульд “Мото бэлтгэл”, “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын үндэс” зэрэг хичээлүүдийг онолын 1 танхим, дадлагын 1 танхимтайгаар тус тус удирдан явуулж байсан.
Өнөөдрийн байдлаар Цагдаагийн сургуулийн “Цагдаагийн ажил-эрх зүй” бакалаврын хөтөлбөрт суралцаж буй сонсогчдод “Замын хөдөлгөөний зохицуулалт, аюулгүй байдал”, “Замын хөдөлгөөний хяналт, зам тээврийн ослыг шалгах ажиллагаа” гэсэн хичээлүүдийг зааж байна.
Өнгөрсөн таван жилийн хугацаанд сургалтын материаллаг баазыг бэхжүүлэх зорилгоор дотоод нөөц бололцоогоо ашиглан суурин жолоодлогын төхөөрөмж 3 ширхэгийг хийж сургалтад ашигласны зэрэгцээ сургалтад шаардлагатай дуу чимээ хэмжигч, салхины шилний гэрэл бууруулагч хэмжих багаж, тандагч, дохиур мод, хантааз /өвөл, зуны/ зэргийг бэлтгээд байна.
“Зам тээврийн ослыг шалгах ажиллагаа, шалтгаан нөхцөлийг тогтоох зарим арга, зам” гарын авлага номыг  гаргаад байгаа бөгөөд И.Н.Пугачёв нарын “Замын хөдөлгөөн аюулгүй байдал ба зохион байгуулалт” номыг орчуулан дуусгаад байна.
Сонсогч, суралцагчдын бие дааж хөгжих чадварыг нэмэгдүүлэх зорилгоор  “Зохицуулагч” клуб ажилладаг. Тус клуб нь сонсогч, оюутны чөлөөт цагийг үр бүтээлтэй өнгөрүүлэх, замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын талаар сонирхон судлах боломжийг бүрдүүлэх танхимийн сургалтаар авсан мэдлэгийг бататгах, шаардлагатай болон сонирхсон мэдээллийг олж авах, танилцах, аливаа ажлыг төлөвлөж сурах, гүйцэтгэх чадвартай болгох зорилгоор оюутны дунд төрөл бүрийн арга хэмжээ зохион байгуулж ажилладаг болно.
Азийн хөгжлийн банкнаас санхүүжүүлэн Монгол Улсад хэрэгжүүлж байгаа “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах бодлого, хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулах” энэхүү Зөвлөх үйлчилгээний Техникийн туслалцаа /ТТ/-ны төслийн /ТА 9137-МОН/ хүрээнд автомашины суудлын бүсний хэрэглээний байдалд хийх судалгааг 2 удаа хийсэн бөгөөд одоо 3 дахь судалгааг хийхэд бэлэн болоод байна.
Замын цагдаагийн алба хаагчдад Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын сургалтыг 2018 онд гурван удаа зохион байгуулсан байна.

ЦАГДААГИЙН СУРГУУЛИЙН МӨРДӨХ АРГА ЗҮЙН ТЭНХИМ

Мөрдөх арга зүйн тэнхим нь Их сургуулийн захирлын 2019 оны 07 дугаар сарын 24-ны өдрийн Б/503 дугаар тушаалаар тэнхимийн эрхлэгч 1, дэд профессор 1, ахлах багш 2, багш 2, лаборант 1 гэсэн бүрэлдэхүүнтэйгээр байгуулагдсан.
Тус тэнхим нь Цагдаагийн сургуулиас хэрэгжүүлж буй “Цагдаагийн ажил-эрх зүй” бакалаврын сургалтын хөтөлбөр, “Мөрдөх алба-эрх зүй” бакалаврын сургалтын хөтөлбөр, “Аюулгүй байдал дотоодын цэрэг” бакалаврын сургалтын хөтөлбөр, Эрх зүй нийгмийн ухааны сургуулиас хэрэгжүүлж буй “Эрх зүй” сургалтын хөтөлбөрүүдэд “Криминалистикийн тактик”, “Криминалистикийн арга зүй”, “Эдийн засгийн аюулгүй байдал”, “Авлига, албан тушаал, мөнгө угаах гэмт хэрэгтэй тэмцэх арга зүй”, “Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэрэг”, “Хүн худалдаалах, соёлын өвийн эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх арга зүй”, “Мансууруулах эм, сэтгэцэд нөлөөт бодистой холбогдсон гэмт хэрэгтэй тэмцэх арга зүй”, “Цахим мэдээллийн аюулгүй байдлын эсрэг гэмт хэрэгтэй тэмцэх арга зүй, “Цагдаагийн сэтгэл судлал”, “Хууль зүйн сэтгэл судлал” зэрэг 10 төрлийн хичээлийн хөтөлбөрийг технологийн дагуу хэрэгжүүлэн Цагдаагийн байгууллагын гэмт хэрэгтэй тэмцэх албадын тодорхой төрлийн гэмт хэрэгтэй тэмцэх тактик, арга зүй, ур чадвар, чадамжийг эзэмшсэн ирээдүйн мэргэшсэн боловсон хүчнийг сургаж бэлтгэж байна.
Мөрдөх арга зүйн тэнхимийн багш нар нь дээрх хичээлийн хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхийн зэрэгцээ Үндэсний аюулгүй байдал, Үндэстэн дамнасан зохион байгуулалттай гэмт хэргийн төрөл, бүтэц, шинж, тэмцэж арга хэлбэр, цаашдын чиг хандлагын талаар холбогдох судалгаа шинжилгээг хийн ажиллаж байна.