L O A D I N G
logo

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН СУРГУУЛЬ

Онцгой байдлын сургуулийн анхны суурь 1990 оны 1 дүгээр сарын 03-ны өдрийн НАХЯ-ны сайдын б/49 дүгээр тушаалаар НАХЯ-ны Цагдаагийн дээд сургуулийн бүтцэд нэг жилийн хугацаатай мэргэжлийн гал сөнөөгч бэлтгэх дамжааны сургалтыг явуулж эхэлсэнээр тавигдсан 2012 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдөр   Монгол Улсын Шадар сайд, Хууль зүй Дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 19/А/39 дүгээр тушаалаар Их сургуулийн дэргэд Онцгой байдлын сургуулийг байгуулснаар үйл ажиллагаа нь өргөжин ажиллаж байна.
 • 1991-2003 онд Дунд боловсролтой “Галын техникч”
 • 2004-2007 онд Бакалаврын боловсролтой “ Эрх зүйч-галын ажилтан”
 • 2008-2009 онд Дипломын дээд боловсролтой “Галын техникч”
 • 2011 оноос Бакалавр боловсролтой “Онцгой байдлын байгууллагын ажил-эрх зүй” мэргэжлээр боловсон хүчин бэлтгэж байгаад 2013 оноос “Онцгой байдал -гамшгаас хамгаалах алба” мэргэжлээр
 • 2016 оноос нөөцийн чиглэлээр  “Эдийн засаг-Улсын нөөцийн ажил” мэргэжлээр,
 • 2016 оноос “Онцгой байдал -гамшгаас хамгаалах алба” эчнээ 3, 5 жилийн сургалт;
 • 2018 оноос –Галын техникч мэргэжлийн дунд боловсролтой алба хаагчдад “Онцгой байдал-гамшгаас хамгаалах алба” D/103205/, 1,5 жилийн бакалаврын хөтөлбөрийн эчнээ анги шинээр авч сургалтыг явуулж байна. 
 • Мөн 2019 оноос ОБЕГ-ын захиалгаар богино хугацааны давтан болон мэргэшүүлэх богино хугацааны сургалтыг явуулж эхлээд байна
 
АЛСЫН ХАРАА
Онцгой байдлын сургууль нь чадварлаг боловсон хүчин, орчин үеийн сургалтын техник, тоног төхөөрөмжөөр хангагдсан, олон улсын түвшинд хүрч, мэргэжлийн чадварлаг, боловсон хүчнийг бэлтгэн гаргадаг сургууль болно.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
 • Онцгой байдлын албаны үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар эзэмшсэн, нийгэмд бие даан суралцах, өөрийгөө хөгжүүлэх дадал олгох;
 • Хүний эрх, шударга ёс, хууль дээдлэх зарчмыг сахих хандлага төлөвшүүлэх;
 • Мэргэжлийн болон нийгмийн ёс зүйтэй, хүнлэг энэрэнгүй хувь хүнийг төлөвшүүлж, мэргэжлийн, чадварлаг боловсон хүчнийг бэлтгэн гаргахад оршино.
ҮНЭТ ЗҮЙЛС:
 • Эв нэгдэл
 • Эрдэм мэдлэг
 • Бүтээлч хамт олон
 • Хамтын ажиллагаа
Бие бүрэлдэхүүн:
            Онцгой байдлын сургууль нь 15 албан хаагчдын бүрэлдэхүүнтэй, Оросын Холбооны Улсын Иргэний хамгаалалтын академи, Гал эсэргүүцэх албаны академи, БНСУ-ын Чанвоны их сургууль, Цагдаагийн академи, Дотоод хэргийн их сургууль МУИС, ТИС, ХААИС, мэргэжил эзэмшсэн чадварлаг багшлах боловсон хүчнээр хангагдан мэргэжлийн болон мэргэшүүлэх сургалтыг явуулж байна.
            Тус тэнхимийн эрдэмтэн, багш нар сургалтын шинэ төлөвлөгөөгөөр “Онцгой байдал -гамшгаас хамгаалах алба”, “Эдийн засаг –улсын нөөцийн алба” мэргэжлээр сургалтыг захиалагч байгууллагын эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан Онцгой байдлын сургуулийн үндсэн болон эчнээ 12 ангийн 310 орчим сонсогч, суралцагч нарт, мөн Дотоод хэргийн их сургуулийн бүрэлдэхүүн 8 сургуулийн үндсэн болон эчнээ 17 ангийн 485 сонсогч, суралцагч нарт  “Гамшгаас хамгаалах менежментийн үндэс” хичээлээр мэргэжлийн боловсрол олгох сургалтыг зохион байгуулан ажиллаж байна.
           

МЭНДЧИЛГЭЭ

Монгол Улсын Шадар Сайд, Хууль зүй дотоод хэргийн сайдын хамтарсан 2012 оны 3 дугаар сарын 5-ны өдрийн  19/А/39 дүгээр тушаалаар Их сургуулийн  дэргэд Онцгой байдлын сургууль байгуулагдаад  тодорхой хугацааг үдсэн байна. 
Өнөөдөр Онцгой байдлын сургууль нь сургалтын шинэ төлөвлөгөөгөөр “Онцгой байдал -гамшгаас хамгаалах алба”, “Эдийн засаг –улсын нөөцийн алба” мэргэжлээр сургалтыг захиалагч байгууллагын эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан зохион байгуулж, эрдэм шинжилгээ – сургалт үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж, суралцагчдад онолын мэдлэгийг практикт хэрэглэх чадвар олгон Төрийн тусгай албаны ёс зүйн ур чадвар, хандлагыг төлөвшүүлэх үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.
Онцгой байдлын сургууль нь дээд боловсролын тогтолцоог олон улсын түвшинд ойртуулан олон улсын жишигт нийцсэн боловсролын тогтолцоонд шилжих, бүтээлч, чадамжтай хүний нөөцийг байнга нэмэгдүүлэх, боловсролын бүх шатны сургалтыг шинэ хандлагад зохицуулан өөрчлөх зорилго тавин ажиллаж байна
 
Та бүхэн бидний үйл ажиллагааг дэмжин хамтран ажиллана гэдэгт итгэлтэй байна.
 
ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ,
ХУРАНДАА ХИШИГЖАРГАЛЫН СҮХБААТАР
 
 

 
 

ЭДИЙН ЗАСАГ, НӨӨЦИЙН УДИРДЛАГЫН ТЭНХИМ

ЗОРИЛГО:
Монгол Улсын  нийгэм, эдийн засгийг тогтвортой байлгах, үндэсний аюулгүй байдал, хүмүүнлэгийн тусламжийн чиглэлийн   мэргэжлээр орчин үеийн шаардлагад нийцсэн, өрсөлдөх чадвар бүхий мэргэжилтэн бэлтгэнэ.
ҮНДСЭН СУРГАЛТ:
Эдийн засаг, нөөцийн удирдлагын тэнхим нь тэнхимийн эрхлэгч-1, багш-2 боловсон хүчний бүрэлдэхүүнтэйгээр Онцгой байдлын сургуулийн бакалавр, магистрын сургалтын түвшинд улсын нөөцийн эдийн засаг, эрх зүй, удирдлага зохион байгулалт, агуулахын аж ахуй болон гамшигтай тэмцэх үйл ажиллагааны чиглэлээр 26 төрлийн хичээлийг танхимийн болон дадлагын сургалтаар зохион байгуулдаг.

СУРГАЛТ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ:
 Онцгой байдлын сургуулийн баклаврын болон  Гамшиг судлалын магистр, докторын түвшинд  мэргэжлийн суурь, мэргэшүүлэх хичээлийн сургалтыг Сургалты бодлого зохицуулалтын газраас баталсан  хуваарийн дагуу  зохион байгуулж байна.
Гамшиг судлалын профессорын багийн болон хамгаалуулах зөвлөлийн хуралдааныг тогтмол зохион байгуулж практик байгууллагад тулгамдаж буй асуудлуудын хүрээнд магистрантуудын судалгааны ажлын сэдвийн сонголтыг өгч магистрантуудын судалгааны ажлыг удирдан, хэлэлцүүлж хамгаалуулан ажиллаж байна.
         
ЛАБОРАТОРИЙН СУДАЛГАА, ШИНЖИЛГЭЭ
Хөрс-биохимийн лабораторийн хээрийн судалгаагаар Төв аймгийн Угтаалцайдам сум, Улсын нөөцийн цэг, салбаруудад болох дараах газруудад Төв аймгийн Жаргалант сум, Сэлэнгэ аймгийн Орхонтуул сум, Булган аймгийн Ингэт толгой, Хэнтий аймгийн Өмнөдэлгэр, Улаанбаатар хотын ОБЕГ-ын харьяа Хүнсний нөөцийн салбарт туршигдаж буй “Буудайн сорт сорилт”-ын судалгааны хөрсний дээжинд агрохимийн шинжилгээ хийж үр дүнг нэгтгэн ажиллаж байна.

ГАЛ ТҮЙМЭРТЭЙ ТЭМЦЭХ АЛБАНЫ ТЭНХИМ

Тус тэнхим нь 1990 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн /хуучнаар/ НАХЯ-ны сайдын Б/49 дүгээр тушаалаар Цагдаагийн дээд сургуулийн бүтцэд нэг жилийн хугацаатай мэргэжлийн гал сөнөөгч бэлтгэн гаргахаар байгуулагдсан бөгөөд 1991 онд Цагдаагийн дээд сургуульд “Галын техникч”-ийн ангийг шинээр нээж анхны элсэлтээ авснаас хойш 30 дэх жилдээ сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ЗОРИЛГО:
Онцгой байдлын байгууллагын төрөл, мэргэжлийн алба, гал түймэрт унтраах аврах анги, салааны захирагчийн албан тушаал, эрх, үүрэг, хариуцлагын онцлогийг судалж мэдсэн, цагийн байдалд тохируулан шийдвэр гаргах, удирдлагын шийдвэрээр гамшгаас хамгаалах үйл ажиллагаанд оролцож, томилгоот үүрэг гүйцэтгэх чадвартай мэргэжлийн боловсон хүчнийг бэлтгэн гаргах зорилго тавин ажиллаж байна.

 
Тэнхимийн багшлах бүрэлдэхүүнд практик байгууллагад 4-20 жил үүрэг гүйцэтгэсэн, сургалтын байгууллагад 4-15 жил ажиллаж байгаа “Галын аюулгүй байдлын инженер”, “Галын техникч”, Гамшиг судлалын магистр, докторант, ОХУ-ын Гал эсэргүүцэх албаны академийг “Галын техникийн шинжилгээ”-ний магистрын зэрэгтэй төгссөн боловсон хүчин ажиллаж байна.
 
Судалгааны ажлын хүрээнд:
Багшлах бүрэлдэхүүн мэргэжлийн сургалтад ашиглагдах “Амьсгалын бие даасан төхөөрөмжийн үндсэн шаардлага, ашиглах аргачлал”, “Цахилгаан тоног төхөөрөмжийн гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх үндэс”, “Шаталтын физик химийн үндэс”, “Гал унтраах багаж зэвсэглэмж”, “Гал унтраах техникийн олон төрөлт спортын арга техник”,  “Галын техникийн шинжилгээ”  “Аврагч, гал сөнөөгчдийн сэтгэл зүй, бие бялдар, ур чадварын бэлтгэлийн харилцан хамаарал” сурах бичиг, гарын авлага, нэг сэдэвт бүтээл гарган сургалтад ашиглаж ирлээ.
Эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын чиглэлээр Их сургуулийн хичээлийн жилийн нэгдсэн график төлөвлөгөөнд оруулсан эрдэм шинжилгээний бага хурал, онол арга зүйн семинар, үзүүлэх, нээлттэй хичээл, секц, дугуйлан, мэдлэг сорих, мэргэжлийн ур чадвар, албаны сургалтын тэмцээнийг тогтмол зохион байгуулж байна.


 

ГАМШГААС ХАМГААЛАХ АЛБАНЫ ТЭНХИМ


Тус тэнхим нь 2012-2013 оны хичээлийн жилд Онцгой байдлын сургуулийн бүтцэд байгуулагдаж, Онцгой байдлын сургуулийн бакалавр, магистрын сургалтын түвшинд гамшигтай тэмцэх үйл ажиллагааны чиглэлээр сургалтын үйл ажиллагааг явуулж байна.
ЗОРИЛГО:
 Гамшгийн голомтод эрэн хайх, аврах, хор уршгийг арилгах, хойшлуулшгүй сэргээн босгох арга зүйд сургаж үндэсний болон олон улсын жишигт нийцүүлж бүтээлч чадамжтай хүний нөөцийг бэлтгэх.

Үндсэн сургалт:
Гамшгаас хамгаалах албаны тэнхим нь тэнхимийн эрхлэгч-1, багш-2  боловсон хүчний бүрэлдэхүүнтэйгээр  Онцгой байдлын сургуулийн бакалавр, магистрын сургалтын түвшинд нийт 11 төрлийн мэргэжлийн хүчээлүүдийг танхимийн болон дадлагын сургалтаар зохион байгуулдаг.


Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажил:
Сургалтын үйл ажиллагааг дадлага давамгайлсан клиник сургалтын хэлбэрт шилжүүлэн Сургалтын тоглолтыг шинэлэг хэлбэрээр зохион байгуулж төгсөх дамжааны сонсогчдыг болзошгүй гамшгийн үед, удирдлагын баримт бичиг боловсруулах, даргын ажлын зураг бие даан шийдвэр гаргах, илтгэн танилцуулах зэрэг ажлуудыг гүйцэтгүүлж онолын мэдлэгийг ач холбогдолтой.


Дадлаг сургалтыг үр дүнтэй зохион байгуулахын тулд ИС-ийн сургалтын төв, Онцгой байдлын ерөнхий газарих сургууль хооронд байгуулсан санамж бичгийн дагуу төв, орон нутгийн Онцгой байдлын анги, байгууллагын материаллаг баазыг түшиглэж үйл ажиллагаа явуулж байна.
Тус тэнхим  нь  Дотоод хэргийн их сургуулиас  дэвшүүлсэн зорилтыг үйл ажиллагаандаа удирдлага болгон эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлын үр дүнг дээшлүүлэхийн тулд Байгаль орчин ногоон хөгжлийн яам, Онцгой байдлын ерөнхий газар, Шинжлэх ухааны хүрээлэн, Батлан хамгаалах эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, Гамшиг судлалын хүрээлэн, нийслэлийн Цагдаагийн газар, Мал эмнэлэг үржлийн газар, Мэргэжлийн хяналтын ерөнхий газар, ДХИС-ийн Удирдлагын сургууль, ШУТИС, “Их засаг” их сургууль, “NAB” групп, “Энвайрн” ХХК зэрэг  байгууллагуудын доктор, профессор, эрдэмтэн судлаачдыг оролцуулсан  эрдэм шинжилгээний бага хурлуудыг амжилттай зохион байгуулж ирсэн.

Хөгжүүлэх сургалт:
Тэнхимийн “Гамшгаас хамгаалах менежментийн үндэс” хичээлийн хүрээнд сонсогч нарт практик дадлага олгох зорилгоор  Баянзүрх дүүргийн “Амгалан” цогцолбор дунд сургууль, цэцэрлэгүүдийн бэлтгэл бүлгийн хүүхдүүдэд “Гамшиг осол, гал түймрийн аюулаас урьдчилан сэргийлэх” талаар тэдний хайртай үлгэрийн баатруудаар төлөөлүүлэн  жүжигчилсэн тоглолт  сургалтыг явуулж, мөн  сонсогч, суралцагчдын дунд  “Аврагч” клубыг сонсогч оюутнуудын соён гэгээрэх, өөрийгөө хөгжүүлэх, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, орчин үеийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн дадлага ажлаар хангах, мэдлэг чадвартай, бүтээлч хандлагатай сонсогч, оюутнуудыг бэлтгэж  эх оронч үзэл төлөвшүүлэхэд оршино.


Багш нарын бүтээлүүд:
Сонсогчдын сургалтын чанарыг дээшлүүлэх, сургалтын орчныг сайжруулахад ашиглах сурах бичиг, гарын авлагын хүрэлцээтэй  байдлыг хангахын тулд  багш нар  гарын авлага, сурах бичиг эрхлэн гаргаж байна.                

Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажил:

Онцгой байдлын сургууль нь - “Онцгой байдал -гамшгаас хамгаалах алба”, “Эдийн засаг- нөөц,ар тал хангалтын алба” мэргэжлээр сургалтыг захиалагч байгууллагын эрэлт хэрэгцээнд тулгуурлан зохион байгуулж, эрдэм шинжилгээ – сургалт үйлдвэрлэлийн үйл ажиллагаа эрхэлж, суралцагчдад онолын мэдлэгийг практикт хэрэглэх чадвар олгох, Төрийн тусгай албаны ёс зүйн ур чадвар, хандлагыг төлөвшүүлэх үндсэн чиг үүрэгтэй Дотоод хэргийн их сургуулийн нийт суралцагсдын 20 хүртлэх хувийг бүрдүүлдэг бүрэлдэхүүн сургууль юм.
Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажил:
Өнөөдөр Онцгой байдлын сургууль нь сургалтын шинэ төлөвлөгөөгөөр “Онцгой байдал – гамшгаас хамгаалах алба”, “Эдийн засаг-нөөц, ар тал хангалтын алба” мэргэжлээр  сургалт явуулж бакалаврын зэрэгтэй боловсон хүчнийг 4 жилийн сургалттай өдрийн ангиар суралцуулан төгсгөж байгаа бөгөөд, 2016-2017 оны хичээлийн жилээс  Эчнээ 3 жилийн анги,  Эдийн засаг Улсын нөөц, хүмүүнлэгийн тусламжийн мэргэжилтэн бэлтгэх сургалт, 2017-2018 оны хичээлийн жилээс эчнээ 5 жилийн сургалт, 2018-2019 оны хичээлийн жилээс тусгай дунд буюу “Галын техникч” мэргэжлээр “С” дипломтой төгссөн алба хаагчдад “Бакалавр” зэрэг олгох “Онцгой байдал-гамшгаас хамгаалах алба” хөтөлбөрөөр 1,5 жил суралцах шаталсан сургалтыг явуулж байна.
2013-2014 оны хичээлийн жилээс “Гамшиг судлал”-ын магистрын сургалтыг явуулж нийт 140 орчим магистрын зэрэгтэй боловсон хүчин бэлтгэн, практик байгууллагад шилжүүлж, 2014 оноос "Гамшиг судлалын доктор"-ын сургалтыг зохион байгуулан явуулж байна.
Онцгой байдлын сургууль нь байгуулагдан ажиллаж байгаа богинохон хугацаандаа Дотоод хэргийн их сургуулийн бодлого, зорилгод нийцүүлэн сургалтын үйл ажиллагааг чанаржуулах, эрдэм судлалын ажлыг дээшлүүлэх зорилгоор багагүй ажлыг хийж гүйцэтгэжээ.
Сургалтын таатай орчинг бүрдүүлэх, сургалтын материаллаг баазыг нэмэгдүүлэх чиглэлээр сургалтын кабинет, лаборатори байгуулан мэргэжлийн сургалтыг явуулж ирсэн бөгөөд 2020-2021 оны хичээлийн жилээс Дотоод хэргийн их сургуулийн өргөтгөлийн байранд клиник сургалт явуулах иж бүрэн орчин бүрдүүлэхээр ажиллаж байна.
 Сонсогчдын “Сургалтын тоглолт”-ыг шинэлэг хэлбэрээр хичээлийн жил тутам 2 удаа зохион байгуулж хэвшсэнээр ирээдүйн удирдах бүрэлдэхүүний шийдвэр гаргалт, аврах болон гал унтраах ажиллагааны зохион байгуулалтыг танхимын сургалтаар олгож байгаа нь төгсөгчдийн чанарт эерэгээр нөлөөлж байна.
2012 оноос Гамшгаас хамгаалах улсын албад, байгууллагуудын дунд тулгамдаж байгаа асуудлуудаар эрдэм шинжилгээний бага хурлыг жил бүр уламжлал болгон зохион байгуулж уг эрдэм шинжилгээний хурлуудад харьяа байгуулагууд, хамтран ажилладаг эрдэм шинжилгээний байгууллагуудын академич, ШУ-ны доктор, салбарын докторууд, магиструуд, сонсогчид зэрэг эрдэмтэн судлаачдын илтгэлүүдийг хэлэлцүүлэн тухайн хурлын шилдэг илтгэлүүдээр эмхтгэл болгон хэвлүүлж практик байгууллагуудад шилжүүлж, сургалтад ашиглаж байна.
Сонсогчдын бие бялдар, мэргэжлийн ур чадварыг хөгжүүлэхэд уралдаан тэмцээн чухал үүрэг гүйцэтгэдэг бөгөөд Онцгой байдлын сургуулийн бие бүрэлдэхүүн, сонсогчид ДХИС болон бусад агентлагуудаас зохион байгуулдаг төрөл бүрийн спортын уралдаан тэмцээнд амжилттай оролцож тогтмол дээгүүр байрт шалгарч ирлээ.
Онцгой байдлын сургуулийн Гал унтраах техникийн олон төрөлт спортын баг тамирчдын амжилт жилээс жилд өсөн нэмэгдэж 2010 оноос эхлэн улс, бүсийн аваргаар шалгарч, ОУ-ын тэмцээнд тамирчдыг бэлтгэн оролцуулсаар  байна.

Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа:
 • Онцгой байдлын сургуулийн сургалтын үйл ажиллагааг дэмжих, багш нарын мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, гадаад харилцааг өргөжүүлэх тал дээр хамтран ажиллахаар Онцгой байдлын ерөнхий газар Дотоод хэргийн их сургуулийн хамтын ажиллагааны “Санамж бичиг”-ийг байгуулан сургалтын бүхий л үйл ажиллагаанд хамтран ажиллаж байна.
 • Тус “Санамж бичиг”-ийн хүрээнд Онцгой байдлын ерөнхий газраас сургалтын үйл ажиллагаанд ашиглагдах техник, багаж хэрэгсэл, ном сурах бичгийг тухай бүр авч, сонсогчдын мэргэжлийн дадлагын сургалт, танилцах болон үйлдвэрлэлийн дадлагыг төв, орон нутгийн Онцгой байдлын анги байгууллагуудад ДХИС-ийн захирал, ОБЕГ-ын дарга нарын хамтарсан тушаал, удирдамжийн дагуу зохион байгуулж байна.
 •  Мөн гадаад орны ижил төстэй их сургуулиудтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлж ОХУ, БНСУ, Польш, Унгар улстай хамтран ажиллаж, 2017 онд БНСУ-ын "Чангшин" их сургуультай, 2019 онд  Дорнод Сибирийн удирдлага технологийн Их сургуультай хамтран ажиллах “Санамж бичиг”-г байгуулан сонсогчдыг оюутан солилцох хөтөлбөрт хамруулан  ажиллаж байна.