L O A D I N G
logo

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ


Дотоод хэргийн их сургуулийн Ахлагчийн сургууль нь анх Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 1997 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 252 дугаар тушаалаар Цагдаагийн дээд сургуулийн “Цагдаагийн сургалтын төв” нэртэйгээр нийт 10 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр сургалтын үйл ажиллагаа явуулж эхлэв. Тухайн үед цагдаа мэргэжилтэн бэлтгэх сургалтын төлөвлөгөөг  Цагдаагийн ерөнхий газар баталдаг байлаа.
2000 онд Цагдаагийн академийн бүтцэд “Цагдаагийн албаны тэнхим” нэрээр 11 багшийн орон тоотойгоор “Замын цагдаа”, “Цагдаа” мэргэжлийн чиглэлээр 3 сарын хугацаагаар сургалтыг зохион байгуулж байв.  
Тус сургууль нь 2000-2002 онд Цагдаагийн Академийн “Эрх зүйн тэнхим”-ийн харьяанд сургалтын үйл ажиллагаагаа явуулсан бөгөөд Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын Цагдаагийн Академийн бүтэц орон тоо батлах тухай 2003 оны 95 дугаар тушаалаар “Цагдаагийн анхан шатны сургалтын төв” нэртэйгээр  нийт 21 багш, ажилтны бүрэлдэхүүнтэй бие даан “Мэргэжлийн анхан шатны сургалт”, “Давтан сургалт”, “Захиалгат сургалт”-ыг тус тус  явуулсан билээ.
Ахлагчийн сургууль нь Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 2008 оны 11 сарын 24-ний өдрийн 568 дугаар тушаалаар  Цагдаагийн академийн бүтэц орон тоо  шинэчлэгдэн өөрчлөгдсөнөөр Цагдаагийн мэргэжлийн сургалтын төв нь Цагдаагийн мэргэжлийн сургалт, судалгааны төв нэртэй болж, Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим, Эрүүгийн эрх зүй, криминологийн тэнхим, Эрүүгийн байцаан шийтгэх эрх зүйн ба, криминалистикийн тэнхим, Гүйцэтгэх ажлын тэнхим, Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлын тэнхим, Цэргийн хэргийн тэнхим зэрэг 7 тэнхим, Криминологи судлалын тасаг багтаж сургалт, Цагдаагийн эрх зүйн тэнхим нь цагдаагийн дамжааны сургалтын ажиллагаагаа явуулж байв.
 2011 оны 07 дугаар сарын 06-ны өдрийн Монгол Улсын Засгийн газрын  229 дүгээр тогтоолоор Хууль зүйн дотоод хэргийн яамны харьяа Дотоод хэргийн  их сургуулийн “Мэргэжлийн сургалтын төв” болж өргөжсөн.
Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2012 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдрийн А/37 дугаар тушаалаар батлагдсан Дотоод хэргийн их сургуулийн бүтцийн өөрчлөлтөөр “Мэргэжлийн боловсролын тухай хууль”-д нийцүүлэн “Ахлагчийн сургууль” болгон өөрчлөн зохион байгуулж, Их сургуулийн бүрэлдэхүүн сургууль болов.   
Монгол Улсын Засгийн газрын 2013 оны 07 дугаар сарын 29-ний өдрийн 267 дугаар тогтоолоор Ахлагчийн сургууль мэргэжил сургалт үйлдвэрлэлийн төв болон өргөжин 63 багш, албан хаагч, ажилтны орон тоотой үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн. 
Монгол Улсын Хууль зүйн сайдын 2014 оны 10 дугаар сарын 06-ны өдрийн А/166 дугаар тушаалаар Хууль сахиулахын их сургуулийн харьяа Ахлагчийн сургууль болсон.
Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны 01 дүгээр сарын 01-ний өдрийн А/01 дүгээр тушаалаар Хууль сахиулахын их сургуулийн Ахлагчийн сургууль болж, үйл ажиллагаагаа явуулж эхэлсэн.  
Монгол Улсын Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2020 оны А/132 дугаар тушаалаар Дотоод хэргийн их сургуулийн харьяа Ахлагчийн сургууль болж, үйл ажиллагаагаа явуулж байна.
 
ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Монгол Улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангах, чиг үүрэг бүхий цагдаа, хил, шүүх, онцгой байдлын байгууллагуудын хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар, дадлыг эзэмшсэн зөв хандлагатай албан хаагч бэлтгэхэд оршино.

БИДНИЙ УРИА
Бид мэдлэг, чадвар, оюун ухаанаа дайчлан цагдаа, хил, шүүх, онцгой байдлын байгууллагын шилдэг ахлагч бүрэлдэхүүнийг бэлтгэнэ.

БИДНИЙ БАХАРХАЛ
 • 2013 онд ДХИС-ийн “Хөдөлмөрийн аварга хамт олон”
 • 2014 онд Цагдаагийн албаны тэнхимийн ахлах багш, цагдаагийн ахмад Д.Батдаваа ДХИС-ийн “Тэргүүний багш”
 • 2018 онд захирал, цагдаагийн хурандаа Г.Ганбаатар ДХИС-ийн “Тэргүүний удирдах албан тушаалтан”  
 • 2018 онд Цагдаагийн албаны тэнхимийн ахлах багш, цагдаагийн ахмад Д.Батдаваа ДХИС-ийн “Тэргүүний заах арга зүйч багш”
 • 2019 онд Цагдаагийн албаны тэнхим ДХИС-ийн “Шилдэг тэнхим”
 • 2020 онд Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх албаны тэнхимийн эрхлэгч, дэд хурандаа Д.Мягмарсүрэн ДХИС-ийн “Тэргүүний заах арга зүйч багш”-аар тус тус шалгарсан.

МЭНДЧИЛГЭЭ

Дотоод хэргийн их сургуулийн эрдэмтэн багш, албан хаагч, сонсогч, суралцагч, оюутан болон эрдэм боловсролыг дээдлэгч иргэд та бүхэнд энэ өдрийн мэнд дэвшүүлье.               
Ахлагчийн сургууль нь Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 1997 оны 11 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 239 дүгээр тушаалаар Цагдаагийн академийн харьяанд “Цагдаагийн анхан шатны сургалтын төв” нэртэйгээр анх бие даан байгуулагдсан түүхтэй.
Улмаар Монгол Улсын Засгийн газрын  2013 оны 07 дугаар сарын 09-ний өдрийн 267 дугаар тогтоолоор Дотоод хэргийн их сургуулийн бүрэлдэхүүн сургууль болон өргөжин үйл ажиллагаа явуулж байна. 
Тус  сургууль нь Цагдаагийн ерөнхий газар, Хил хамгаалах ерөнхий газар, Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, Онцгой байдлын ерөнхий газрын захиалгаар төрийн тусгай албан хаагчийн ахлагч болон офицер, бусад байгууллагын захиалгаар гэрээт харуул хамгаалалтын алба хаагч бэлтгэх сургалтыг зохион байгуулдаг.
Монгол Улсын хөгжил дэвшил, амар амгалан байдалд цагдаа, хил, шүүх, онцгой байдлын байгууллагуудын ажилтны  үүрэг, оролцоо чухал билээ.
 Ахлагчийн сургуулийн эрдэмтэн багш, алба хаагч бид эх оронч, хүмүүнлэг, мэргэжлийн ур чадвартай хүний нөөцийг бэлтгэхэд бүхий л сэтгэл, эрдэм, оюун ухаанаа   дайчлан сургалтын үйл ажиллагааг явуулж байна.
Цаашид эрх зүйн шинэтгэлийн хүрээнд ажиллах чадварлаг хүний нөөцийг бэлтгэхэд бидний зүгээс хийх зүйл их тул хичээн ажиллах болно.
Ахлагчийн сургуулийн үе үеийн нийт төгсөгчид Монгол Улсын 21 аймаг, 329 сум, Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг, 152 хороонд төрийн тусгай албаны ажил үүргийг амжилттай гүйцэтгэж байгаа нь бидний бахархал билээ.
Энэ дашрамд Их сургуулийнхаа цахим хуудсаар дамжуулан Та бүхэнд болон Ахлагчийн сургуулийн өнөөгийн хөгжилд хувь нэмрээ оруулсан үе үеийн эрдэмтэн багш, алба хаагч, ажилтан тэдгээрийн  гэр бүлийнхэнд эрүүл энх, сайн сайхан бүхнийг хүсье. 
 
ДОТООД ХЭРГИЙН ИХ СУРГУУЛИЙН
АХЛАГЧИЙН СУРГУУЛИЙН ЗАХИРАЛ, ДОКТОР (Ph.D)
ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА Г.ГАНБААТАР    
 

СУРГАЛТЫН БАГ

БАГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 • М.Батбаяр-Сургалтын менежер, цагдаагийн дэд хурандаа
 • О.Шинэбаяр-Сургалтын арга зүйч, хошууч
 • Н.Наранзул-Сургалтын арга зүйч, цагдаагийн ахмад
 • Г.Чимэгсүрэн-Сургалтын төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн, дэслэгч
 • Ц.Аззаяа-Лаборант, цагдаагийн дэд ахлагч
 • Ц.Дуламсүрэн-Лаборант
СУРГАЛТЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Ахлагчийн сургууль нь Мэргэжлийн сургалтын үйл ажиллагаанд тавигдах шаардлагыг хангаж, Хөдөлмөрийн яамны Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээ, судалгаа мэдээллийн үндэсний төвөөс жил бүр сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгуулан үйл ажиллагаа явуулдаг.
ЦЕГ, ШШГЕГ, ХХЕГ, ОБЕГ-ын захиалгаар тухайн байгууллагад ажиллах иргэнд тавигдах нийтлэг шаардлагыг хангасан иргэдэд мэргэжлийн сургалт буюу “Ахлагч” бэлтгэх сургалт, дээрх байгууллагуудад офицер албан тушаалын орон тоон дээр ажиллаж буй дээд боловсролтой албан хаагч, ажилтнуудад зориулсан “Офицер” бэлтгэх сургалт, бусад байгууллагын захиалгыг үндэслэн Харуул хамгаалалтын албанд тавигдах шаардлагыг хангасан байгууллагуудын хүсэлтээр “Гэрээт харуул хамгаалалтын алба хаагч” бэлтгэх сургалтыг 21 хоног бусад сургалтыг /1-4 сар/ тус тус зохион байгуулж “Чадамжийн гэрчилгээ”, “Мэргэжлийн үнэмлэх”, “Гэрчилгээ” энгэрийн тэмдэг олгодог билээ.
 Мөн суралцагчдад танхимын бус цагаар бие бялдар, өв тэгш хүмүүжил олгох хөгжүүлэх, усны аюулаас өөрийгөө болон бусдын амь насыг аврах чадвар олгох чиглэлээр Нийслэлийн усан спорт сургалтын төвтэй хамтран усанд сэлэлтийн анхан шатны сургалтыг зохион байгуулж ирсэн. Суралцагчдыг мото бэлтгэлийн сургалтад хамруулж,  “А” ангиллын үнэмлэх олгодог.
Тус сургууль нь 2015 оноос эхлэн “Чадамжид суурилсан модуль сургалт”-ын хөтөлбөрийг бэхжүүлэх тусгай төлөвлөгөө боловсруулан ажиллаж, Чадамжид суурилсан сургалтын модулийн хөтөлбөр түүний агуулгад нийцсэн чадамжийн нэгжийн хөтөлбөрүүдийг захиалагч агентлагаас санал авч, нэгтгэн боловсруулан “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан”, “Шалган нэвтрүүлэх албаны шалгагч”, “Хилчин”, “Харуулын дарга” “Аврагч, гал сөнөөгч”, “Аврах гал унтраах автомашины жолооч”, “Холбооны бага мэргэжилтэн”, “Цагдаа”, “Цагдаа-жолооч”, “Харуулчин” мэргэжлийн чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу сургалтын үйл ажиллагааг явуулдаг.

ХИЛИЙН АЛБАНЫ ТЭНХИМ

ТЭНХИМИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 • Б.Амартүвшин-Тэнхимийн эрхлэгч, дэд хурандаа
 • З.Гүндэгсамбуу-Багш, хошууч
 • Б.Батдэлгэр-Багш, хошууч
 • Г.Эрхэс-Багш, ахмад   
ТЭНХИМИЙН СУРГАЛТ
Хил хамгаалах ерөнхий газрын захиалгаар “Харуулын дарга”, “Шалган нэвтрүүлэх албаны шалгагч хилчин”, “Хилийн цэргийн офицер”, “Хилчин” бэлтгэх сургалтад “Хил хамгаалалтын эрх зүй”, “Хилийн манааны алба”, “Харуулын алба”, “Хил хамгаалалтын тактик”, “Мөр судлал”, “Цэргийн сургалт онол арга зүй”, “Галын бэлтгэл”, “Ерөнхий тактик”, “Цэргийн байр зүй”, “Хилийн инженер техникийн бэлтгэл”, “Хилийн харуулын аж ахуй”, “Мэдээлэл соёл сурталчилгааны ажил”, “Сэтгэл зүйн бэлтгэл”, “Шалган нэвтрүүлэх албаны эрх зүйн баримт бичиг”, “Шалган нэвтрүүлэх алба манаа”, “Шалган нэвтрүүлэх алба техник хэрэгсэл”, “Шалган нэвтрүүлэх албаны бүртгэл мэдээлэл зүй”, “Бие хамгаалах бэлтгэл” зэрэг 24 төрлийн хичээлээр  сургалтыг  Чадамжид суурилсан Модуль сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу явуулж байна.
Хил хамгаалах ерөнхий газрын Шалган нэвтрүүлэх болон сургалтын хэлтсүүдийн саналыг үндэслэн сургалтын хөтөлбөрийг боловсруулан сургалтыг зохион байгуулдаг.

ОНЦГОЙ БАЙДЛЫН АЛБАНЫ ТЭНХИМ

ТЭНХИМИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 • О.Батбилэг-Тэнхимийн эрхлэгч, дэд хурандаа
 • Б.Цэнд-Ахлах багш, ахмад   
 • Э.Энхбаяр-Багш, ахмад
 • С.Мөнгөншагай-Багш, ахмад
 • Б.Гантөмөр- Багш, ахлах дэслэгч
ТЭНХИМИЙН СУРГАЛТ
Онцгой байдлын ерөнхий газрын захиалгаар “Аврагч, гал сөнөөгч”, “Аврах, гал унтраах автомашины жолооч”, “Холбооны бага мэргэжилтэн” мэргэжлийн  сургалтыг Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын үнэлгээ, мэдээлэл, арга зүйн төвөөр хянуулан батлагдсан Чадамжид суурилсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 1-4 сарын хугацаанд бэлтгэдэг.
Дээрх мэргэжлээр сургалтад хамрагдахаар ОБЕГ-т хүсэлтээ өгсөн иргэдээс, Онцгой байдлын байгууллагын боловсон хүчний бодлого, шаардлагад нийцсэн иргэнийг Дотоод хэргийн их сургуулийн элсэлтийн журамд заасны дагуу ОБЕГ-ын холбогдох албан тушаалтнуудтай хамтарсан шалгалтын комисс Төрийн жинхэнэ албан тушаалд тавих нийтлэг шаардлагын дагуу бие бялдар, сэтгэн бодох чадвар, монгол  хэл, найруулга зүйн шалгалт авч, тэнцсэн шалгуулагчдыг сургалтад хамруулдаг юм.  
Сургалтын хугацаанд “Албаны хэргийг хөтлөх”, “Гамшгаас хамгаалах хууль, эрх зүйн мэдлэг олгох”, “Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуй”,  “Цэргийн байр зүй, холбооны бэлтгэл”, “Амьдрах ур чадвар эзэмших”, “Цэргийн биеийн тамир”, “Цэргийн хэргийн мэдлэг”, “Замын хөдөлгөөний дүрэм”, “Мэргэжлийн сэтгэл зүйн бэлтгэл”, “Эрэн хайх, аврах ажиллагааг гүйцэтгэх”, “Гал унтраах үйл ажиллагааг хийж гүйцэтгэх”, “Гал унтраах багаж зэвсэглэмжийг ашиглах”, “Галын унтраах автомашины үүрэг зориулалт”, “Яаралтай анхан шатны тусламж үзүүлэх”, “Албаны галт зэвсэг хэрэглэх”, “Тусгай аврах ажиллагаа” “Холбоо зохион байгуулах үндэс”, “Гамшгийн үеийн зарлан мэдээлийн хэрэгслийг ашиглах”, “Газар зүй мэдээллийн санг ашиглах” зэрэг 19 төрлийн хичээлийг Чадамжид суурилсан модуль сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу зохион байгуулан явуулж байна.
Сургалтын хугацаанд суралцагчдын танхимаар үзсэн онолын мэдлэгийг бататгах, ажил, албанд нь мэргэшүүлэх зорилгоор ОБЕГ-ын дарга, ДХИС-ийн захирлын хамтарсан тушаал, удирдамжийн дагуу танилцах болон үйлдвэрлэлийн дадлагыг 14-21 хоногийн хугацаатай тогтмол Онцгой байдлын ерөнхий газрын харьяа Үндэсний аврах бригад, Нийслэлийн Онцгой байдлын газрын Гал унтраах, аврах ангиудад явуулдаг.
Хээрийн дадлага, сургалтыг Налайх дүүргийн 8 хороо “Чингисийн өвөлжөө”, “Бумбан хад” зэрэг газруудад урсгал усанд аврах ажиллагаа, ханан хаданд авирах, буух, нэрвэгдэгчийг зөөвөрлөх, гал, түймэр унтраах багаж зэвсэглэмжийг ашиглах, химийн хорт бодистой ажиллах, аврах уяа зангилаа, байр зүй, холбооны бэлтгэл, яаралтай анхан шатны тусламж үзүүлэх зэрэг дадлагын хичээлүүдийг сургалтын хөтөлбөрийн дагуу сахилга зохион байгуулалт, хөдөлмөр хамгаалал аюулгүй ажиллагааны өндөр түвшинд  зохион байгуулдаг.

ШҮҮХИЙН ШИЙДВЭР ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАНЫ ТЭНХИМ

ТЭНХИМИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 • Д.Мягмарсүрэн-Тэнхимийн эрхлэгч, доктортант, дэд хурандаа  
 • М.Батмөнх-Багш, ахмад
 • Ч.Дашням-Багш, ахмад
ТЭНХИМИЙН СУРГАЛТ
Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын захиалгаар явуулж байгаа “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан” бэлтгэх сургалт нь Чадамжид суурилсан модуль сургалтын хөтөлбөрөөр  нийт 512 цагийн багтаамжтайгаар 3 сарын  хугацаанд онол 30, дадлагын сургалт 70 хувийн харьцаатайгаар сургалтыг явуулж байна. 
Дээрх мэргэжлээр сургалтад хамрагдахаар ШШГЕГ-ын судалгаанд хамрагдаж, боловсон хүчинд тавигдаж байгаа шаардлагад нийцсэн иргэдээс Дотоод хэргийн их сургуулийн элсэлтийн журамд заасны дагуу ШШГЕГ-ын санал болгосноор 2-3 удирдах албан тушаалтныг оролцуулан элсэлтийн шалгалтыг зохион байгуулдаг. Иргэдээс бие бялдар, сэтгэн бодох чадвар, монгол  хэл, найруулга зүйн шалгалт авч сургалтын үйл ажиллагаа явуулж байна.
Мэргэжлийн сургалтад дараах хичээлүүд багтаж байна. Үүнд: “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх үйл ажиллагаа”, “Мэргэжлийн ёс зүйн ойлголт”, “Сэжигтэн, яллагдагчийг баривчлах, цагдан хорих шийдвэрийг биелүүлэх ажиллагаа”, “Холбооны бэлтгэл, телекамерын хяналт”, “Амьдрах ухаан”, “Албан хэрэг хөтлөлт”, “Хорих байгууллага дахь хүний эрхийн ойлголт”, “Албаны тусгай бэлтгэл” /Бие хамгаалах бэлтгэл, галын бэлтгэл, нэг бүрийн тусгай хэрэгсэл/, “Хорих ангийн харуул хамгаалалтын тактик ажиллагаа”, “Хорих ял эдлүүлэх тактик ажиллагаа”, “Хоригдогчийг баривчлах, цагдан хорих ажиллагаа”, “Мэргэжлийн сэтгэл судлалын тухай ойлголт”, “Цэргийн хэргийн үндэс” зэрэг хичээлүүдийг багшийн заах арга зүй, ур чадварт тулгуурлан мэргэшүүлэн сурган төгсгөж, Чадамжийн гэрчилгээ, энгэрийн тэмдэг олгодог.
Суралцагчдын онолын мэдлэгийг бататгах, мэргэжлийн ур чадвар суулгах, зөв хандлага төлөвшүүлэх чиглэлээр Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын дарга, Дотоод хэргийн их сургуулийн захирлын хамтарсан тушаал, удирдамжийн дагуу танилцах болон үйлдвэрлэлийн дадлагыг хотын бүсийн хорих ангиуд, /жирийн, чанга дэглэмтэй/ болон цагдан хорих төвд нийт 21 хоногийн хугацаатайгаар хийлгэдэг. Багш нар  суралцагчид дадлагаа хэрхэн хийж байгааг шалгаж, заавар зөвлөгөө өгч,  хорих ангийн удирдлагуудтай уулзаж дадлагын ажлын явц, үр дүнгийн талаар санал, бодлоо солилцож ажиллаж байна.

ЦАГДААГИЙН АЛБАНЫ ТЭНХИМ

ТЭНХИМИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 • Ч.Аюурзана-Тэнхимийн эрхлэгч, докторант, цагдаагийн хурандаа  
 • Х.Эрдэнээ-Ахлах багш, докторант, цагдаагийн хошууч 
 • Д.Батдаваа-Ахлах багш, докторант, цагдаагийн ахмад
 • Д.Батцоож-Багш, хошууч   
 • Г.Золбаяр-Багш, цагдаагийн ахмад
ТЭНХИМИЙН СУРГАЛТ
Цагдаагийн ерөнхий газрын захиалгаар “Цагдаа”, “Цагдаа-зохицуулагч”, “Цагдаа-жолооч”, цагдаагийн “Офицер”, дотоодын цэргийн “Харуулчин” мэргэжлээр сургалтуудыг тус тус зохион байгуулдаг. 
Дээрх мэргэжлээр сургалтад хамрагдахаар ЦЕГ-ын судалгаанд хамрагдаж, боловсон хүчинд тавигдаж байгаа шаардлагад нийцсэн иргэдээс ДХИС-ийн элсэлтийн журамд заасны дагуу ЦЕГ-т элсэлтийн шалгалтыг зохион байгуулдаг билээ. Иргэдээс бие бялдар, сэтгэн бодох чадвар, хууль эрх зүйн мэдлэг шалгалт авч тэнцсэн иргэдийг сургалтад хамруулдаг.
Чадамжид суурилсан модульт сургалтын хөтөлбөрийн дагуу “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэс”, “Нийгмийн хэв журам хамгаалах үйл ажиллагааны тактик”, “Захиргааны зөрчлийг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа”, “Цагдаагийн байгууллагын захиргааны үүрэг”, “Зохицуулагч цагдаагийн хийж гүйцэтгэх ажиллагаа”, “Замын хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах”, “Цагдаагийн байгууллагын ажиллагаа”, “Цагдаагийн алба хаагчийн харилцааны ур чадвар, сэтгэл зүйн бэлтгэл”, “Хүний эрх ба цагдаагийн байгууллага”, “Гэмт хэрэг, зөрчлийг шалгах хойшлуулшгүй ажиллагаа” зэрэг 21 төрлийн хичээлээр  1-3 сарын 598-994  цагийн багтаамжтайгаар онол 30 хувь, дадлага 70 хувь гэсэн харьцаатай явагддаг.
Цагдаагийн ерөнхий газрын Хүний нөөц, сургалтын хэлтсээс сургалтын хөтөлбөрт оруулах саналыг бичгээр авч, захиалгат байгууллага болон мэргэжлийн сургалтад тавигдах шаардлагыг хангасан алба хаагчдад дадлага чадвар олгох сургалтыг хичээлийн хөтөлбөрт түлхүү тусган  явуулж байна. 
ЦЕГ-ын дарга, ДХИС-ийн хамтарсан тушаалаар батлагдсан удирдамжийн дагуу Улаанбаатар хотын цагдаагийн газар, түүний харьяа нэгжүүдэд “Цагдаагийн байгууллагаас гэмт хэрэгтэй тэмцэх, нийтийн хэв журам хамгаалах, олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах” чиглэлээр танилцах болон үйлдвэрлэлийн дадлагуудыг 14 хоногийн хугацаатай зохион байгуулдаг.
Чадамжид суурилсан модульт сургалтын хөтөлбөрийн хүрээнд Хээрийн сургалт хичээлийн хөтөлбөрийг боловсруулан, хөтөлбөрийн дагуу Гүнжийн хоолой дахь сургалт, дадлагын төвд 14 хоногийн хугацаатай дадлага сургалтыг явуулж, бие даалтын ажлуудын сэдэв, гүйцэтгэх шалгуур үзүүлэлт, ашиглах материал, гүйцэтгэх хугацаа зэргийг зааж өгсөнөөр суралцагч бие даалтын ажил гүйцэтгэхэд ойлгомжтой болж өгсөн.
Тус тэнхим нь суралцагчдын танин мэдэхүйн цар хүрээг тэлж, оюун ухааныг хөгжүүлэх, чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлэх зорилго бүхий “Ахлагч” клуб, шатар болон “Лектор” илтгэл, мэтгэлцээний дугуйлан үйл ажиллагаа явуулдаг.

ТАКТИКИЙН ТЭНХИМ

ТЭНХИМИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 • М.Эрдэнэбилэг-Тэнхимийн эрхлэгч, докторант, цагдаагийн дэд хурандаа 
 • С.Нямжав-Ахлах багш, цагдаагийн дэд хурандаа
 • Д.Гандуулга-Ахлах багш, докторант, цагдаагийн хошууч
 • Э.Хэрлэн-Ахлах багш, цагдаагийн ахмад   
 • Б.Батбаяр-Багш, цагдаагийн хошууч 
 • Ш.Алтанбагана-Багш, цагдаагийн ахмад
ТЭНХИМИЙН СУРГАЛТ
Тус тэнхим нь Ахлагчийн сургуулийн суралцагчид болон “Гэрээт харуул хамгаалалтын алба хаагч” бэлтгэх сургалтад хамрагдаж буй иргэдэд “Биеийн хүч, галт зэвсэг, тусгай хэрэгсэл” хэрэглэх онол, дадлага, тактик ажиллагааг эзэмшүүлэх сургалтыг Чадамжид суурилсан модуль сургалтын батлагдсан хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу явуулж, бусад тэнхимүүдийн үйл ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэн ажилладаг. 

ЦЭРГИЙН АЛБАНЫ ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТЫН ХЭСЭГ

ХЭСГИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН
 • Н.Батсүх-Хэсгийн ахлагч, дэд хурандаа
 • Г.Сонинбаяр-Цэргийн албаны зохион байгуулалт, ёс журмын ахлах офицер-багш, цагдаагийн дэд хурандаа
 • Ц.Баасандорж-сэтгэл зүйч, нийгмийн ажилтан-багш, хошууч
 • С.Очирпүрэв- Дамжааны захирагч-багш, ахмад
 • П.Насанжаргал-Дамжааны захирагч-багш, ахмад
 • Л.Батсүрэн- Дамжааны захирагч-багш, цагдаагийн ахмад
 • М.Тайванбаатар-Дамжааны захирагч-багш, дэслэгч
 • Г.Дашхүү-Жагсаалын дарга, ахлах ахлагч
 ХЭСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА
Ахлагчийн сургуулийн бие бүрэлдэхүүний албаны бэлэн байдал, дотоод зохион байгуулалт, сахилга, дэг журам, цэрэгжилт жагсаалч байдал, хоногийн харуул хамгаалалт, соён гэгээрүүлэх соёл хүмүүжлийн чиглэлийн ажлыг хариуцан ажиллаж, “Цагдаа”, “Цагдаа-жолооч”, “Харуулчин”, “Харуул хамгаалалтын албаны ажилтан”, “Аврагч, гал сөнөөгч”, “Аврах гал унтраа автомашины жолооч”, “Холбооны бага мэргэжилтэн”, “Харуулын дарга”, “Шалган нэвтрүүлэх албаны шалгагч хилчин”, “Хилчин” бүх төрөл мэргэжлийн “Офицер” бэлтгэх сургалтад 1-4 сарын хугацаагаар суралцаж буй цэргийн алба хаагаагүй сонсогч нарт хичээлийн бус цагаар “Цэргийн дүрэм”, “Жагсаалын бэлтгэл” хичээлийг орж, богино хугацаанд цэргийн хэргийн мэдлэгийг олгож, “Монгол Улсын Цэргийн тангараг” өргүүлж, захиалагч агентлагийн эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн цэргийн хэргийн мэдлэг, албаны зохион байгуулалт, дэг журам, хариуцлагатай албан хаагчийг бэлтгэж өгдөг. Мөн цэргийн албаны зохион байгуулалтын дагуу сонсогчдын өглөө, өдөр, оройн нэгдэлт, биеийн тамирын дасгалуудыг хариуцан зохион байгуулдаг.

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, СУДАЛГААНЫ АЖИЛ

Тус сургууль нь 2013 оноос хойш жил бүр:
“Хууль сахиулах байгууллагын үйл ажиллагаанд ахлагч бүрэлдэхүүний үүрэг оролцоо, тулгамдаж буй асуудал, шийдвэрлэх арга зам” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурлыг ДХИС, ХХЕГ, ОБЕГ, ЦЕГ, ШШГЕГ-ын ахлагч нарын дунд зохион байгуулж, судалгааны дүгнэлт, зөвлөмж, саналыг холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэх ажлыг хийж байна.
 
“Ахлагч” клуб, шатар болон “Лектор” илтгэл, мэтгэлцээний дугуйлангуудыг ажиллуулан сонсогч, суралцагчдын дунд “Монгол Улсын хөгжилд миний оруулах хувь нэмэр” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хурал, “Хэрвээ би шийдвэр гаргагч бол”сэдэвт илтгэлийн уралдааныг хичээлийн жилд тус бүр 2 удаа зохион байгуулахын зэрэгцээ Олон Улсын хүний эрхийн өдөр, Үндэсний эрх чөлөө, тусгаар тогтнолоо сэргээсний баярын өдрийг тус тус тохиолдуулан эрдэм шинжилгээний хурлуудыг зохион байгуулдаг.
Багш нарын туурвисан ном бүтээлүүдээс дурдвал: 
 • Захирал, хууль зүйн доктор, цагдаагийн хурандаа Г.Ганбаатар: “Гэр бүлийн хүчирхийлэл, түүнтэй холбоотой үйлдэгдсэн гэмт хэргийг мөрдөх арга зүй” УБ-2019 он, Цагдаагийн албаны тэнхимийн багш, цагдаагийн хошууч Д.Гандуулгатай хамтарсан “Цагдаагийн эргүүл харуулын эрх зүйн зохицуулалт, тактик ажиллагаа” УБ-2019 он
 • Тэнхимийн эрхлэгч, докторант, дэд хурандаа Д.Мягмарсүрэн: “Хорих ял эдлүүлэх ажиллагааны хэрэгжилтэд хийсэн дүн шинжилгээ” УБ-2019 он, тэнхимийн багш, ахмад Ч.Дашнямтай хамтарсан “Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үйл ажиллагаатай холбоотой хууль, дүрэм, журм, заавар”-УБ-2020 он 
 • Ахлах багш, докторант, цагдаагийн хошууч Х.Эрдэнээ: “Цагдаагийн байгууллагаас захиргааны зөрчилтэй хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа” гарын авлага УБ-2015 он, “Цагдаагийн байгууллагаас захиргааны зөрчилтэй хэрэг хянан шийдвэрлэх ажиллагаа” шинэчилсэн гарын авлага УБ-2018 он.
 • Ахлах багш, хууль зүйн магистр, цагдаагийн ахмад Д.Батдаваа: “Нохой сургах арга зүй” УБ-2008 он, “Цагдаагийн албаны нохой, түүний онцлог асуудал” УБ-2009 он, “Цагдаагийн байгууллагад үүрэг олгож, эрх олгосон хуулийн эмхэтгэл” УБ-2012 он, “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэс” УБ-2012 он, “Амьдрах ухаан” УБ-2013 он, “Алдаанаас суралцахуй” УБ-2013 он, “Албаны нохой” УБ-2014 он, “Цагдаагийн байгууллагын үйл ажиллагааны эрх зүйн үндэс” УБ-2014 он, “Амьдрах ухаан-2” УБ-2015 он, “Цагдаа, цагдаа-жолооч” мэргэжлийн чадамжид суурилсан модуль сургалтын хөтөлбөр” УБ-2017 он, “Сурах үйлийн арга зүйн зарим асуудал” гарын авлага УБ-2019 он.
 • Багш, докторант, цагдаагийн хошууч Д.Гандуулга: “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хичээл” гарын авлага УБ-2015 он, “Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлын эрх зүйн баримт бичгийн эмхэтгэл” УБ-2015 он,  Ахлагчийн сургуулийн захирал, хууль зүйн доктор, цагдаагийн хурандаа Г.Ганбаатартай хамтран “Цагдаагийн эргүүл харуулын эрх зүйн зохицуулалт, тактик ажиллагаа” УБ-2019 он.