L O A D I N G
logo

Удирдлагын академи

Дотоод хэргийн их сургуулийн Удирдлагын академи нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн 140 дүгээр тушаалаар Дотоод хэргийн их сургуулийн бүтцэд анх цагдаа...

Ахисан шатны боловсролын сургууль

Ахисан шатны боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаа нь ХЗДХЯ-ны харьяа агентлаг болон бусад захиалагч байгууллагын албан хаагчдын эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийх, тулгамдаж буй асуудлыг н...

Цагдаагийн сургууль

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ Дотоод хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн сургууль нь анх  1934 оны 9 дүгээр сарын 19-ны өдрийн Дотоодыг хамгаалах газрын даргын 687 тоот тушаалаар сургуулийн захирлыг томи...

Хилийн албаны сургууль

Хилийн сургууль нь 1933 онд “Хязгаарын ба гүйцэтгэх ажилтны курс” нэртэйгээр байгуулагдсан тусгай мэргэжлийн боловсрол олгох манай улсын ууган сургуулиудын нэг бөгөөд 1951 онд та...

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль

Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 229 дүгээр тогтоолоор Хууль зүй дотоод хэргийн яамны харьяанд Дотоод хэргийн их сургууль байгуулахад Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль нэрээр өргөжин...

Онцгой байдлын сургууль

Онцгой байдлын сургуулийн анхны суурь 1990 оны 1 дүгээр сарын 03-ны өдрийн НАХЯ-ны сайдын б/49 дүгээр тушаалаар НАХЯ-ны Цагдаагийн дээд сургуулийн бүтцэд нэг жилийн хугацаатай мэргэжлийн гал...

Ахлагчийн сургууль

  Дотоод хэргийн их сургуулийн Ахлагчийн сургууль нь анх Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 1997 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 252 дугаар тушаалаар Цагдаагийн дээд сургуулийн “Ц...

Эрх зүй, нийгмийн ухааны сургууль

Хууль сахиулахын их сургуулийн бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай Хууль Зүйн сайдын 2014 оны А/166 дугаар тушаалаар “Эрх зүй, нийгмийн ухааны сургууль” нэртэйгээр өргөтгөн зо...

Шинжлэн магадлахуйн институт

Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2017 оны А/273 дугаар тушаалаар Шинжлэн магадлахуйн институтыг байгуулсан. Алсын хараа: Шинжлэх ухааны тусгай мэдлэгийг түгээн дэлгэрүүлэгч мэдлэг, оюуны ...

Ахлах сургууль

Манай сургуулийн цахим хуудсанд зочилж буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгаланг айлтган мэндчилье. Ерөнхий боловсролын ахлах сургууль нь Монгол Улсын Засгийн газар, Боловсрол, соёл, шинжлэ...