L O A D I N G
logo

Удирдлагын академи

Дотоод хэргийн их сургуулийн Удирдлагын академи нь Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2011 оны 08 дугаар сарын 19-ний өдрийн 140 дүгээр тушаалаар Дотоод хэргийн их сургуулийн бүтцэд цагдаа, ...

Ахисан шатны боловсролын сургууль

Ахисан шатны боловсролын сургуулийн үйл ажиллагаа нь ХЗДХЯ-ны харьяа агентлаг болон бусад захиалагч байгууллагын албан хаагчдын эрдэм шинжилгээ судалгааны ажил хийх, тулгамдаж буй асуудлыг н...

Цагдаагийн сургууль

ТҮҮХЭН ЗАМНАЛ Дотоод хэргийн их сургуулийн Цагдаагийн сургууль нь анх 1934 оны 09 дүгээр сарын 19-ны өдрийн Дотоодыг хамгаалах газрын даргын 687 тоот тушаалаар сургуулийн захирлыг томилон о...

Хилийн албаны сургууль

Хилийн сургууль нь 1933 онд “Хязгаарын ба гүйцэтгэх ажилтны курс” нэртэйгээр байгуулагдсан тусгай мэргэжлийн боловсрол олгох манай улсын ууган сургуулиудын нэг бөгөөд 1951 онд та...

Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн албаны сургууль

Танилцуулга Монгол Улсын Засгийн газрын 2011 оны 229 дүгээр тогтоолоор Хууль зүй дотоод хэргийн яамны харьяанд Дотоод хэргийн их сургууль байгуулахад Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэлийн сургууль...

Онцгой байдлын сургууль

Онцгой байдлын сургуулийн анхны суурь НАХЯ-ны сайдын 1990 оны 01 дүгээр сарын 03-ны өдрийн Б/49 дүгээр тушаалаар НАХЯ-ны Цагдаагийн дээд сургуулийн бүтцэд нэг жилийн сургалттай мэргэжлийн га...

Ахлагчийн сургууль

Дотоод хэргийн их сургуулийн Ахлагчийн сургууль нь анх Цагдаагийн ерөнхий газрын даргын 1997 оны 11 дүгээр сарын 22-ны өдрийн 252 дугаар тушаалаар Цагдаагийн дээд сургуулийн “Цагдааг...

Эрх зүй, нийгмийн ухааны сургууль

Хууль сахиулахын их сургуулийн бүтэц, орон тоог шинэчлэн батлах тухай Хууль Зүйн сайдын 2014 оны А/166 дугаар тушаалаар “Эрх зүй, нийгмийн ухааны сургууль” нэртэйгээр өргөтгөн зо...

Шинжлэн магадлахуйн институт

МЭНДЧИЛГЭЭ Цагдаагийн академид Монголын үндэсний мэргэжилтэн болох шинжээчдийг 2003 оноос эхлэн бэлтгэж эхэлсэн нь Дотоод хэргийн их сургуулийн Шинжлэн магадлахуйн институтийн үндэс с...

Ахлах сургууль

Манай сургуулийн цахим хуудсанд зочилж буй эрхэм таны энэ өдрийн амар амгаланг айлтган мэндчилье. Ерөнхий боловсролын ахлах сургууль нь Монгол Улсын Засгийн газар, Боловсрол, соёл, шинжлэ...