L O A D I N G
logo

ОХУ-ЫН ДОТООД ХЭРГИЙН ЯАМНЫ ХАРЬЯА ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БАКАЛАВРТ ЭЛСЭН СУРАЛЦАХ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТАД БҮРТГЭЖ БАЙНА

сонгон шалгаруулалт

Магистрын сургалт

Сургалтын төлбөр, тэтгэлэг

СУРГАЛТИЙН ДҮРЭМ ЖУРАМ